วันที่
ชื่อเรื่อง
17  พ.ย. 2565
/ ซื้อ ตามโครงการอบรมเด็กและเยาวชนในการแก้ไขปัญหายาเสพติด ตำบลนากลาง
16  พ.ย. 2565
จ้างซ่อมรถพยาบาลฉุกเฉิน หมายเลขทะเบียน ขต.8504 นครราชสีมา หมายเลขครุภัณฑ์ 277-58-0001 จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  พ.ย. 2565
ตรวจสอบและซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ หมายเลขทะเบียน ผษ.3280 นครราชสีมา
21  พ.ย. 2565
จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ ขนาด 36,000 BTU จำนวน 1 เครื่อง หมายเลขครุภัณฑ์ 420-56-0021 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ย. 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองบอน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
16  พ.ย. 2565
จ้างซ่อมกล้องวงจรปิด (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  พ.ย. 2565
จ้างซ่อมเครื่องกรองน้ำ หมายเลขครุภัณฑ์ 439-63-0004 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  พ.ย. 2565
จ้างเหมาจัดทำอาหารว่าง-เครื่องดื่ม สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง สมัยสามัญ สมัยที่ 4/2565 (ครั้งที่ 1) วันที่ 11 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  พ.ย. 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนากลางพัฒนา - โสกแดง (ต่อจากถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม - นานายใหม่) บ้านนากลางพัฒนา หมู่ที่ 9 ตำบลนากลาง อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
10  พ.ย. 2565
จ้างจ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง หมายเลขครุภัณฑ์ 416-59-0043 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง