ข้อมูลเชิงสถิติผู้สูงอายุผู้พิการประจำปี 2567 [ 19 ต.ค. 2566 ]
....................................................................................