องค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา : www.tambonnaklang.go.th

 
 
งานกิจการสภา


ประชาสัมพันธ์กำหนดวันประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๓/ ๒๕๖๖ (ครั้งที่ ๒)

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

ประชาสัมพันธ์กำหนดวันประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๓/ ๒๕๖๖ (ครั้งที่ ๒)
 
    วันที่ลงข่าว
: 16 ส.ค. 2566
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ