องค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา : www.tambonnaklang.go.th

 
 
  ขอเชิญบุคลากรหน่วยงานภาครัฐร่วมประเมินคุณธรรมและเค...[วันที่ 2023-02-01][ผู้อ่าน 10]
 
  ขอเชิญผู้รับบริการหรือผู้ติดต่อของหน่วยงานภาครัฐร่...[วันที่ 2023-02-01][ผู้อ่าน 3]
 
  การประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและภาษีป...[วันที่ 2022-12-19][ผู้อ่าน 37]
 
  การขยายระยะเวลาดำเนินการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปล...[วันที่ 2022-12-01][ผู้อ่าน 25]
 
  ประชาสัมพันธ์การแข่งกีฬ่าต้านยาเสพย์ติด [วันที่ 2022-06-29][ผู้อ่าน 205]
 
  ต้อนรับนายอำเภอ ไพฑูรย์ มหาชื่นใจ[วันที่ 2022-03-07][ผู้อ่าน 389]
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง ตรวจ ATK เพื่อสร้างคว...[วันที่ 2022-01-01][ผู้อ่าน 303]
 
  โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า[วันที่ 2021-08-02][ผู้อ่าน 139]
 
  โครงการจัดตั้งสถานที่กักตัวสำหรับผู้เดินทางมา ตำบล...[วันที่ 2021-07-13][ผู้อ่าน 142]
 
  โครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก กองสาธ...[วันที่ 2021-05-03][ผู้อ่าน 178]
 
  วันงดสูบบุหรี่โลก[วันที่ 2021-04-30][ผู้อ่าน 118]
 
  โครงการเฝ้าระวังป้องกัน และควบคุมโรคไวรัสโคโรนา[วันที่ 2021-04-09][ผู้อ่าน 130]
 

หน้า 1|2|3|4|5|6