องค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา : www.tambonnaklang.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 74 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ข่าวสารจากองค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง [ 28 พ.ย. 2565 ]0
2 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง เรื่อง ปิดสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง (ชั่วคราว) [ 30 มี.ค. 2565 ]141
3 ประกาศ รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 24 มี.ค. 2565 ]154
4 คำสั่งแต่งตั้งรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง [ 1 ก.พ. 2565 ]163
5 คำสั่งแต่งตั้งเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง [ 1 ก.พ. 2565 ]173
6 ประกาศผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง [ 28 ม.ค. 2565 ]159
7 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง การชำระภาษีป้าย ประจำปี 2565 [ 5 ม.ค. 2565 ]167
8 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง การออกสำรวจทรัพย์สินที่ต้องเสียภาษี ประจำปี 2565 [ 5 ม.ค. 2565 ]172
9 การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง สมัยสามัญ สมัยที่ ๓/๒๕๖๔ (ครั้งที่ ๑) [ 10 ส.ค. 2564 ]137
10 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือกออก [ 23 เม.ย. 2564 ]128
11 รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2564 (รอบ 6 เดือน) [ 21 เม.ย. 2564 ]134
12 รายงานสรุปผลการประเมินประสิทธิภาพชององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2563 [ 22 ก.พ. 2564 ]150
13 ประกาศประชาสัมพันธ์ภาษีป้าย เรื่องการรับชำระภาษีป้าย ประจำปี 2564 [ 4 ม.ค. 2564 ]133
14 ประชาสัมพันธ์ อัตราภาษีป้าย ปี 2564 [ 4 ม.ค. 2564 ]139
15 ประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ.2563 [ 28 ธ.ค. 2563 ]150
16 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการอบรมตามโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง [ 5 ส.ค. 2563 ]137
17 ข้อบัญญัติ เรื่องการควบคุมตลาด [ 15 มิ.ย. 2563 ]154
18 ข้อบัญญัติ เรื่องการเลี้ยงหรือการปล่อยสุนัขและแมว [ 15 มิ.ย. 2563 ]150
19 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2563 (รอบ 6 เดือน) [ 2 เม.ย. 2563 ]156
20 การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง สมัยสามัญ สมัยที่ ๑/ ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๒ [ 26 ก.พ. 2563 ]156
 
หน้า 1|2|3|4