องค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา : www.tambonnaklang.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 76 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและภาษีป้ายประจำปี พ.ศ. 2566 [ 21 ธ.ค. 2565 ]22
2 การขยายระยะเวลาดำเนินการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2566 [ 1 ธ.ค. 2565 ]17
3 ข่าวสารจากองค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง [ 28 พ.ย. 2565 ]36
4 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง เรื่อง ปิดสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง (ชั่วคราว) [ 30 มี.ค. 2565 ]173
5 ประกาศ รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 24 มี.ค. 2565 ]213
6 คำสั่งแต่งตั้งรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง [ 1 ก.พ. 2565 ]196
7 คำสั่งแต่งตั้งเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง [ 1 ก.พ. 2565 ]223
8 ประกาศผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง [ 28 ม.ค. 2565 ]183
9 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง การชำระภาษีป้าย ประจำปี 2565 [ 5 ม.ค. 2565 ]216
10 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง การออกสำรวจทรัพย์สินที่ต้องเสียภาษี ประจำปี 2565 [ 5 ม.ค. 2565 ]220
11 การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง สมัยสามัญ สมัยที่ ๓/๒๕๖๔ (ครั้งที่ ๑) [ 10 ส.ค. 2564 ]174
12 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือกออก [ 23 เม.ย. 2564 ]149
13 รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2564 (รอบ 6 เดือน) [ 21 เม.ย. 2564 ]157
14 รายงานสรุปผลการประเมินประสิทธิภาพชององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2563 [ 22 ก.พ. 2564 ]197
15 ประกาศประชาสัมพันธ์ภาษีป้าย เรื่องการรับชำระภาษีป้าย ประจำปี 2564 [ 4 ม.ค. 2564 ]159
16 ประชาสัมพันธ์ อัตราภาษีป้าย ปี 2564 [ 4 ม.ค. 2564 ]178
17 ประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ.2563 [ 28 ธ.ค. 2563 ]194
18 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการอบรมตามโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง [ 5 ส.ค. 2563 ]161
19 ข้อบัญญัติ เรื่องการควบคุมตลาด [ 15 มิ.ย. 2563 ]196
20 ข้อบัญญัติ เรื่องการเลี้ยงหรือการปล่อยสุนัขและแมว [ 15 มิ.ย. 2563 ]197
 
หน้า 1|2|3|4