องค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา : www.tambonnaklang.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 80 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ขอเชิญชวนประชาชน ในพื้นที่ตำบลนากลาง ชมและเชียร์การแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด [ 1 มิ.ย. 2566 ]13
2 ประชาสัมพันธ์ด้านกีฬา [ 19 พ.ค. 2566 ]13
3 ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและภาษีป้ายประจำปี พ.ศ. 2566 [ 21 ธ.ค. 2565 ]54
4 การขยายระยะเวลาดำเนินการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2566 [ 1 ธ.ค. 2565 ]40
5 ข่าวสารจากองค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง [ 28 พ.ย. 2565 ]61
6 ฐานข้อมูลผู้สูงอายุตำบลนากลางปี 2565 [ 29 ก.ย. 2565 ]12
7 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง เรื่อง ปิดสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง (ชั่วคราว) [ 30 มี.ค. 2565 ]190
8 ประกาศ รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 24 มี.ค. 2565 ]236
9 คำสั่งแต่งตั้งรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง [ 1 ก.พ. 2565 ]220
10 คำสั่งแต่งตั้งเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง [ 1 ก.พ. 2565 ]243
11 ประกาศผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง [ 28 ม.ค. 2565 ]205
12 มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมาย เกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ [ 14 ม.ค. 2565 ]13
13 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง การชำระภาษีป้าย ประจำปี 2565 [ 5 ม.ค. 2565 ]236
14 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง การออกสำรวจทรัพย์สินที่ต้องเสียภาษี ประจำปี 2565 [ 5 ม.ค. 2565 ]242
15 การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง สมัยสามัญ สมัยที่ ๓/๒๕๖๔ (ครั้งที่ ๑) [ 10 ส.ค. 2564 ]192
16 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือกออก [ 23 เม.ย. 2564 ]165
17 รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2564 (รอบ 6 เดือน) [ 21 เม.ย. 2564 ]176
18 รายงานสรุปผลการประเมินประสิทธิภาพชององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2563 [ 22 ก.พ. 2564 ]213
19 ประกาศประชาสัมพันธ์ภาษีป้าย เรื่องการรับชำระภาษีป้าย ประจำปี 2564 [ 4 ม.ค. 2564 ]173
20 ประชาสัมพันธ์ อัตราภาษีป้าย ปี 2564 [ 4 ม.ค. 2564 ]192
 
หน้า 1|2|3|4