องค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา : www.tambonnaklang.go.th

 
 
ที่ทำการ อบต.

 
เวลาทำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 น. - 16.30 น.
องค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง
ต.นากลาง อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา 30380
โทรศัพท์  044-938823  โทรสาร  044-938824

แผนที่องค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง