องค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา : www.tambonnaklang.go.th

 
 
แผนจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
ข้อมูลทั้งหมด 20 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2567 [ 2 ต.ค. 2566 ]73
2 ปรับแผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2566 (ปรับแผนครั้งที่ 1) [ 2 มี.ค. 2566 ]53
3 แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2566 (เพิ่มเติมครั้งที่ 3) [ 23 ก.พ. 2566 ]53
4 แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2566 (เพิ่มเติมครั้งที่ 2) [ 17 ก.พ. 2566 ]40
5 แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2566 (เพิ่มเติมครั้งที่ 1) [ 2 ก.พ. 2566 ]56
6 แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2566 [ 5 ต.ค. 2565 ]54
7 แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 1 ต.ค. 2564 ]199
8 แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 30 พ.ย. 2563 ]191
9 แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 1 ต.ค. 2561 ]190
10 แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 [ 1 พ.ย. 2560 ]194
11 แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 [ 31 ต.ค. 2559 ]192
12 แผนการจัดซื้อ - จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2559 (เพิ่มเติมครั้งที่ 3) [ 5 ก.ย. 2559 ]172
13 แผนการจัดซื้อ - จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2559 (เพิ่มเติมครั้งที่ 2) [ 7 มิ.ย. 2559 ]216
14 แผนการจัดซื้อ - จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2559 (เพิ่มเติมครั้งที่ 2.1) [ 7 มิ.ย. 2559 ]177
15 แผนการจัดซื้อ - จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2559 (เพิ่มเติมครั้งที่ 1) [ 13 พ.ย. 2558 ]174
16 แผนการจัดซื้อ - จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2559 [ 15 ต.ค. 2558 ]175
17 แผนการจัดซื้อ - จัดจ้าง ประจำปี 2558 [ 19 พ.ค. 2558 ]170
18 แผนการจัดซื้อ - จัดจ้าง ประจำปี 2558 (เพิ่มเติม) [ 19 พ.ค. 2558 ]167
19 แผนการจัดซื้อ - จัดจ้าง ประจำปี พ.ศ.2557 [ 11 ต.ค. 2556 ]170
20 แผนการจัดซื้อ - จัดจ้าง ประจำปี พ.ศ.2556 [ 15 ต.ค. 2555 ]168