องค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา : www.tambonnaklang.go.th

 
 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
ข้อมูลทั้งหมด 121 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานผลการจัดซื้อ - จัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม 2567 [ 4 มิ.ย. 2567 ]5
2 รายงานผลการจัดซื้อ - จัดจ้างประจำเดือนเมษายน 2567 [ 1 พ.ค. 2567 ]4
3 ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ [ 1 เม.ย. 2567 ]20
4 รายงานผลการจัดซื้อ - จัดจ้างประจำเดือนมีนาคม 2567 [ 1 เม.ย. 2567 ]10
5 รายงานผลการจัดซื้อ - จัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567 [ 1 มี.ค. 2567 ]12
6 รายงานผลการจัดซื้อ - จัดจ้างประจำเดือนมกราคม 2567 [ 2 ก.พ. 2567 ]10
7 รายงานผลการจัดซื้อ - จัดจ้างประจำเดือนธันวาคม 2566 [ 10 ม.ค. 2567 ]12
8 รายงานผลการจัดซื้อ - จัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน 2566 [ 1 ธ.ค. 2566 ]16
9 รายงานผลการจัดซื้อ - จัดจ้างประจำเดือนตุลาคม 2566 [ 1 พ.ย. 2566 ]18
10 สรุปผลการจัดซื้อ - จัดจ้างรายเดือน (เม.ย.66 - ก.ย.66) [ 3 ต.ค. 2566 ]39
11 รายงานผลการจัดซื้อ - จัดจ้างประจำเดือนกันยายน 2566 [ 2 ต.ค. 2566 ]32
12 รายงานผลการจัดซื้อ - จัดจ้างประจำเดือนสิงหาคม 2566 [ 1 ก.ย. 2566 ]33
13 รายงานผลการจัดซื้อ - จัดจ้างประจำเดือนกรกฎาคม 2566 [ 3 ส.ค. 2566 ]36
14 รายงานผลการจัดซื้อ - จัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน 2566 [ 4 ก.ค. 2566 ]39
15 รายงานผลการจัดซื้อ - จัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม 2566 [ 9 มิ.ย. 2566 ]39
16 รายงานผลการจัดซื้อ - จัดจ้างประจำเดือนเมษายน 2566 [ 1 พ.ค. 2566 ]47
17 สรุปผลการจัดซื้อ - จัดจ้างรายเดือน (ต.ค.65 - มี.ค.66) [ 12 เม.ย. 2566 ]52
18 รายงานผลการจัดซื้อ - จัดจ้างประจำเดือนมีนาคม 2566 [ 3 เม.ย. 2566 ]44
19 รายงานผลการจัดซื้อ - จัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 [ 8 มี.ค. 2566 ]47
20 รายงานผลการจัดซื้อ - จัดจ้างประจำเดือนมกราคม 2566 [ 2 ก.พ. 2566 ]53
21 รายงานผลการจัดซื้อ - จัดจ้างประจำเดือนธันวาคม 2565 [ 9 ม.ค. 2566 ]50
22 รายงานผลการจัดซื้อ - จัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 [ 1 ธ.ค. 2565 ]58
23 รายงานผลการจัดซื้อ - จัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2565 [ 10 พ.ย. 2565 ]70
24 รายงานผลการจัดซื้อ - จัดจ้างประจำเดือนกันยายน 2565 [ 5 ต.ค. 2565 ]88
25 รายงานผลการจัดซื้อ - จัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม 2565 [ 1 ก.ย. 2565 ]90
26 รายงานผลการจัดซื้อ - จัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม 2565 [ 3 ส.ค. 2565 ]92
27 รายงานผลการจัดซื้อ - จัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน 2565 [ 1 ก.ค. 2565 ]121
28 รายงานผลการจัดซื้อ - จัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม 2565 [ 1 มิ.ย. 2565 ]126
29 รายงานผลการจัดซื้อ - จัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2565 [ 3 พ.ค. 2565 ]118
30 รายงานผลการจัดซื้อ - จัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2565 [ 11 เม.ย. 2565 ]124
31 รายงานผลการจัดซื้อ - จัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565 [ 1 มี.ค. 2565 ]160
32 รายงานผลการจัดซื้อ - จัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2565 [ 1 ก.พ. 2565 ]147
33 รายงานผลการจัดซื้อ - จัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2564 [ 4 ม.ค. 2565 ]155
34 รายงานผลการจัดซื้อ - จัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 [ 1 ธ.ค. 2564 ]174
35 รายงานผลการจัดซื้อ - จัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2564 [ 1 พ.ย. 2564 ]171
36 รายงานผลการจัดซื้อ - จัดจ้างประจำเดือน กันยายน 2564 [ 1 ต.ค. 2564 ]178
37 รายงานผลการจัดซื้อ - จัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม 2564 [ 1 ก.ย. 2564 ]165
38 รายงานผลการจัดซื้อ - จัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม 2564 [ 4 ส.ค. 2564 ]165
39 รายงานผลการจัดซื้อ - จัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน 2564 [ 1 ก.ค. 2564 ]164
40 รายงานผลการจัดซื้อ - จัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2564 [ 1 มิ.ย. 2564 ]159
41 รายงานผลการจัดซื้อ - จัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2564 [ 6 พ.ค. 2564 ]159
42 รายงานผลการจัดซื้อ - จัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2564 [ 5 เม.ย. 2564 ]156
43 รายงานผลการจัดซื้อ - จัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 [ 3 มี.ค. 2564 ]147
44 รายงานผลการจัดซื้อ - จัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2564 [ 4 ก.พ. 2564 ]130
45 รายงานผลการจัดซื้อ - จัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2563 [ 4 ม.ค. 2564 ]120
46 รายงานผลการจัดซื้อ - จัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 [ 8 ธ.ค. 2563 ]125
47 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2563 [ 2 พ.ย. 2563 ]96
48 รายงานผลการจัดซื้อ - จัดจ้างประจำเดือน กันยายน 2563 [ 1 ต.ค. 2563 ]81
49 รายงานผลการจัดซื้อ - จัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม 2563 [ 8 ก.ย. 2563 ]79
50 รายงานผลการจัดซื้อ - จัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม 2563 [ 3 ส.ค. 2563 ]72
51 รายงานผลการจัดซื้อ - จัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน 2563 [ 1 ก.ค. 2563 ]57
52 รายงานผลการจัดซื้อ - จัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2563 [ 1 มิ.ย. 2563 ]54
53 รายงานผลการจัดซื้อ - จัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2563 [ 5 พ.ค. 2563 ]60
54 รายงานผลการจัดซื้อ - จัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2563 [ 1 เม.ย. 2563 ]55
55 รายงานผลการจัดซื้อ - จัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 [ 2 มี.ค. 2563 ]55
56 รายงานผลการจัดซื้อ - จัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2563 [ 3 ก.พ. 2563 ]57
57 รายงานผลการจัดซื้อ - จัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2562 [ 2 ม.ค. 2563 ]56
58 รายงานผลการจัดซื้อ - จัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 [ 2 ธ.ค. 2562 ]51
59 รายงานผลการจัดซื้อ - จัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2562 [ 4 พ.ย. 2562 ]53
60 รายงานผลการจัดซื้อ - จัดจ้างประจำเดือน กันยายน 2562 [ 1 ต.ค. 2562 ]59
61 รายงานผลการจัดซื้อ - จัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม 2562 [ 2 ก.ย. 2562 ]58
62 รายงานผลการจัดซื้อ - จัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม 2562 [ 1 ส.ค. 2562 ]59
63 รายงานผลการจัดซื้อ - จัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน 2562 [ 1 ก.ค. 2562 ]60
64 รายงานผลการจัดซื้อ - จัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2562 [ 6 มิ.ย. 2562 ]62
65 รายงานผลการจัดซื้อ - จัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2562 [ 8 พ.ค. 2562 ]56
66 รายงานผลการจัดซื้อ - จัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2562 [ 1 เม.ย. 2562 ]61
67 รายงานผลการจัดซื้อ - จัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562 [ 5 มี.ค. 2562 ]54
68 รายงานผลการจัดซื้อ - จัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2562 [ 4 ก.พ. 2562 ]56
69 รายงานผลการจัดซื้อ - จัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2561 [ 9 ม.ค. 2562 ]59
70 รายงานผลการจัดซื้อ - จัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2561 [ 3 ธ.ค. 2561 ]64
71 รายงานผลการจัดซื้อ - จัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2561 [ 5 พ.ย. 2561 ]63
72 รายงานผลการดำเนินงานของเดือนกรกฎาคม 2561 - กันยายน 2561 (งวดที่ 3) [ 8 ต.ค. 2561 ]48
73 แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (งวดที่ 3) [ 1 ต.ค. 2561 ]49
74 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กันยายน 2561 [ 1 ต.ค. 2561 ]50
75 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม 2561 [ 3 ก.ย. 2561 ]49
76 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม 2561 [ 6 ส.ค. 2561 ]51
77 แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (งวดที่ 2) [ 4 ก.ค. 2561 ]49
78 รายงานผลการดำเนินงานของเดือนเมษายน 2561 - มิถุนายน 2561 (งวดที่ 2) [ 4 ก.ค. 2561 ]49
79 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน 2561 [ 2 ก.ค. 2561 ]49
80 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2561 [ 1 มิ.ย. 2561 ]46
81 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2561 [ 1 พ.ค. 2561 ]50
82 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2561 [ 2 เม.ย. 2561 ]58
83 แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (งวดที่ 1) [ 2 เม.ย. 2561 ]57
84 รายงานผลการดำเนินงานของเดือนตุลาคม 2560 - มีนาคม 2561 (งวดที่ 1) [ 2 เม.ย. 2561 ]59
85 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561 [ 2 มี.ค. 2561 ]60
86 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2561 [ 2 ก.พ. 2561 ]55
87 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2560 [ 3 ม.ค. 2561 ]58
88 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2560 [ 1 ธ.ค. 2560 ]56
89 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2560 [ 1 พ.ย. 2560 ]61
90 รายงานผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน พ.ศ.2559 [ 3 ต.ค. 2559 ]55
91 รายงานผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ.2559 [ 1 ก.ย. 2559 ]58
92 รายงานผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ.2559 [ 1 ส.ค. 2559 ]53
93 รายงานผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ.2559 [ 4 ก.ค. 2559 ]59
94 รายงานผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ.2559 [ 2 มิ.ย. 2559 ]54
95 รายงานผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน พ.ศ.2559 [ 2 พ.ค. 2559 ]57
96 รายงานผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ.2559 [ 4 เม.ย. 2559 ]55
97 รายงานผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559 [ 7 มี.ค. 2559 ]55
98 รายงานผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม พ.ศ.2559 [ 1 ก.พ. 2559 ]55
99 รายงานผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2558 [ 5 ม.ค. 2559 ]58
100 รายงานผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2558 [ 1 ธ.ค. 2558 ]53
101 รายงานผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ.2558 [ 5 พ.ย. 2558 ]52
102 รายงานผลการจัดซื้อ - จัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ.2558 [ 6 ก.ค. 2558 ]57
103 รายงานผลการจัดซื้อ - จัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ.2558 [ 8 มิ.ย. 2558 ]57
104 รายงานผลการจัดซื้อ - จัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2557 [ 20 พ.ค. 2558 ]58
105 รายงานผลการจัดซื้อ - จัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. 2557 [ 20 พ.ค. 2558 ]55
106 รายงานผลการจัดซื้อ - จัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557 [ 20 พ.ค. 2558 ]58
107 รายงานผลการจัดซื้อ - จัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 [ 20 พ.ค. 2558 ]55
108 รายงานผลการจัดซื้อ - จัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557 [ 20 พ.ค. 2558 ]55
109 รายงานผลการจัดซื้อ - จัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 2558 [ 20 พ.ค. 2558 ]56
110 รายงานผลการจัดซื้อ - จัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 [ 20 พ.ค. 2558 ]63
111 รายงานผลการจัดซื้อ - จัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. 2558 [ 20 พ.ค. 2558 ]52
112 รายงานผลการจัดซื้อ - จัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน พ.ศ. 2558 [ 20 พ.ค. 2558 ]60
113 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง งวดที่ 3 (ก.ค.-ก.ย.57) ประจำปีงบประมาณ 2557 [ 14 ต.ค. 2557 ]60
114 รายงานผลการจัดซื้อ - จัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ.2557 [ 1 ส.ค. 2557 ]62
115 รายงานผลการจัดซื้อ - จัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ.2557 [ 7 ก.ค. 2557 ]62
116 รายงานผลการจัดซื้อ - จัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ.2557 [ 12 มิ.ย. 2557 ]59
117 รายงานผลการจัดซื้อ - จัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน พ.ศ.2557 [ 30 พ.ค. 2557 ]63
118 รายงานผลการจัดซื้อ - จัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ.2557 [ 22 เม.ย. 2557 ]58
119 รายงานผลการจัดซื้อ - จัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2557 [ 17 มี.ค. 2557 ]59
120 รายงานผลการจัดซื้อ - จัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม พ.ศ.2557 [ 12 ก.พ. 2557 ]60
121 รายงานผลการจัดซื้อ - จัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ.2556 [ 27 ม.ค. 2557 ]61