องค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา : www.tambonnaklang.go.th

 
 
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ/จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 20 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2567 [ 12 ต.ค. 2566 ]31
2 แผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 (เพิ่มเติมครั้งที่ 5) [ 16 มี.ค. 2566 ]54
3 แผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 (เพิ่มเติมครั้งที่ 4) [ 3 มี.ค. 2566 ]53
4 แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 (เพิ่มเติมครั้งที่ 3) [ 24 ก.พ. 2566 ]44
5 แผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 (เพิ่มเติมครั้งที่ 2) [ 17 ก.พ. 2566 ]40
6 แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 (เพิ่มเติมครั้งที่ 1) [ 7 ก.พ. 2566 ]50
7 แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 8 ต.ค. 2561 ]210
8 แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 (ปรับแผน ครั่งที่ 2) [ 3 ก.ย. 2561 ]199
9 แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 (เพิ่มเติม ครั่งที่ 2) [ 21 ส.ค. 2561 ]204
10 แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 (ปรับแผน ครั่งที่ 1) [ 25 ก.ค. 2561 ]193
11 แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 (เพิ่มเติม ครั่งที่ 1) [ 26 เม.ย. 2561 ]201
12 แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 31 ต.ค. 2560 ]188
13 แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560 (ปรับแผนเพิ่มเติมครั้งที่ 2) [ 12 มิ.ย. 2560 ]188
14 แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560 [ 10 ต.ค. 2559 ]181
15 แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2559(ปรับแผนครั้งที่ 3) [ 5 ก.ย. 2559 ]192
16 แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2559(ปรับแผนครั้งที่ 2) [ 7 มิ.ย. 2559 ]201
17 การชำระภาษีประจำปี 2559 [ 1 เม.ย. 2559 ]177
18 แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2559(ปรับแผนครั้งที่ 1) [ 13 พ.ย. 2558 ]183
19 แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2559 [ 9 ต.ค. 2558 ]175
20 แผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2558 [ 1 ต.ค. 2557 ]178