องค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา : www.tambonnaklang.go.th

 
 
รายงานทางการเงิน


ปิดประกาศรายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

ปิดประกาศรายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562
 
    วันที่ลงข่าว
: 20 ก.พ. 2563
    ผู้ลงข่าว : อบต.นากลาง