องค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา : www.tambonnaklang.go.th

 
 
รายงานการกำกับติดตามและรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ


รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564 (รอบ 6 เดือน)

    รายละเอียดข่าว



    เอกสารประกอบ รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564 (รอบ 6 เดือน)
 
    วันที่ลงข่าว
: 9 เม.ย. 2564
    ผู้ลงข่าว : อบต.นากลาง