องค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา : www.tambonnaklang.go.th

 
 
รายงานทางการเงิน


งบแสดงสถานะการเงิน ณ 30 กันยายน 2564

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ งบแสดงสถานะการเงิน ณ 30 กันยายน 2564
 
    วันที่ลงข่าว
: 14 ต.ค. 2563
    ผู้ลงข่าว : อบต.นากลาง