องค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา : www.tambonnaklang.go.th

 
 
 


โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2565


กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง ได้กำหนดจัดโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ พื้นที่ 9 หมู่บ้าน และพื้นที่บ้านที่เกิดไข้เลือดออก ในเขตตำบลนากลาง อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา

ระหว่าง วันที่ 12-24 กันยายน 2565
 
2024-04-18
2024-02-06
2023-11-09
2023-10-18
2023-09-29
2023-09-28
2023-09-27
2023-09-25
2023-09-20
2023-09-20