องค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา : www.tambonnaklang.go.th

 
 
 


โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2565


กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง ได้กำหนดจัดโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ พื้นที่ 9 หมู่บ้าน และพื้นที่บ้านที่เกิดไข้เลือดออก ในเขตตำบลนากลาง อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา

ระหว่าง วันที่ 12-24 กันยายน 2565
 
2023-06-01
2023-02-01
2023-02-01
2022-12-19
2022-12-01
2022-11-02
2022-10-31
2022-09-30
2022-09-30
2022-09-19