องค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา : www.tambonnaklang.go.th

 
 
 


โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพตำบลนากลาง ประจำปี 2565


โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพตำบลนากลาง  ประจำปีงบประมาณ  2565

วันที่  12  กรกฎาคม  2565  ณ  สวนมะนาวโห่ลุงศิริ  ตำบลบางนกแขวก  อำเภอบางคนที  จังหวัดสมุทรสงคราม

วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมอาชีพ  มุ่งเน้นพัฒนาสินค้าในชุมชนให้เป็นหนึ่งผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบล  สร้างอาชีพสร้างรายได้ให้หมุนเวียนภายในชุมชน





2023-06-01
2023-02-01
2023-02-01
2022-12-19
2022-12-01
2022-11-02
2022-10-31
2022-09-30
2022-09-30
2022-09-19