องค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา : www.tambonnaklang.go.th

 
 
 


โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพตำบลนากลาง ประจำปี 2565


โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพตำบลนากลาง  ประจำปีงบประมาณ  2565

วันที่  12  กรกฎาคม  2565  ณ  สวนมะนาวโห่ลุงศิริ  ตำบลบางนกแขวก  อำเภอบางคนที  จังหวัดสมุทรสงคราม

วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมอาชีพ  มุ่งเน้นพัฒนาสินค้าในชุมชนให้เป็นหนึ่งผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบล  สร้างอาชีพสร้างรายได้ให้หมุนเวียนภายในชุมชน

2024-06-28
2024-04-18
2024-02-06
2023-11-09
2023-10-18
2023-09-29
2023-09-28
2023-09-27
2023-09-25
2023-09-20