องค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา : www.tambonnaklang.go.th

 
 
 


โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการแปรรูปผลผลิตการเกษตรและการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ ปี2565


โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการแปรรูปผลผลิตการเกษตรและการพัฒนาบรรจุภัณฑ์  ประจำปีงบประมาณ  2565

วันที่  2  กันยายน  2565  ณ  ฟาร์มปูนาแสนสวย  ตำบลห้วยยาง  อำเภอคอนสาร  จังหวัดชัยภูมิ

วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมพัฒนาสินค้า  การตลาด  การบรรจุภัณฑ์  การแปรรูป  และการส่งเสริมประชาสัมพันธ์สินค้าในชุมชนเพื่อยกระดับสินค้าในชุมชน

2023-06-01
2023-02-01
2023-02-01
2022-12-19
2022-12-01
2022-11-02
2022-10-31
2022-09-30
2022-09-30
2022-09-19