องค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา : www.tambonnaklang.go.th

 
 
 


โครงการพัฒนาศักยภาพสตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการประจำปี2566


วันที่  28  เมษายน  2566  ฝึกอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพสตรี  ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  ประจำปีงบประมาณ  2566  

ณ  ศูนย์เรียนรู้วิถีชีวิตและจิตวิญญาณชาวนาไทย-นาเฮียใช้  

2024-04-18
2024-02-06
2023-11-09
2023-10-18
2023-09-29
2023-09-28
2023-09-27
2023-09-25
2023-09-20
2023-09-20