องค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา : www.tambonnaklang.go.th

 
 
 


กิจกรรมแสดงออกทางสัญลักษณ์ตามประกาศเจตจำนงไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)


วันที่ 28 กันยายน 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง ได้จัดกิจกรรมแสดงออกทางสัญลักษณ์ ตามประกาศเจตจำนงไม่รับของขวัญ (No Gift policy) เพื่อเสริมสร้างการป้องกันและต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชั่น ประจำปีงบประมาณ 2566


วันที่ 28 กันยายน 2566 เวลา 10.00 น. นายถิ่น เติบสูงเนิน นายกองค์การบริหาร ส่วนตำบลนากลาง เป็นประธานในพิธีจัดกิจกรรมแสดงออกทางสัญลักษณ์ตามประกาศเจตจำนง ไม่รับของขวัญ และของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift policy) ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างจิตสำนึก ในการประพฤติตนการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และร่วมประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริต การไม่รับของขวัญหรือของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่

2024-06-28
2024-04-18
2024-02-06
2023-11-09
2023-10-18
2023-09-29
2023-09-28
2023-09-27
2023-09-25
2023-09-20