องค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา : www.tambonnaklang.go.th

 
 
 


กิจกรรมเสริมสร้างจิตสำนึก No Gift Policy ประจำปี 2567


เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง นำโดยนายถิ่น เติบสูงเนิน นายกองค์การ

บริหารส่วนตำบลนากลาง พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร และนายสามิตร์ ศิริฤกษ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง นำข้าราชการ เจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง ประกาศเจตนารมณ์ เรื่อง สุจริต โปร่งใส องค์การบริหาร ส่วนตำบลนากลาง ใสสะอาด 2567” และ            “งดรับ งดให้”ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

2024-06-28
2024-04-18
2024-02-06
2023-11-09
2023-10-18
2023-09-29
2023-09-28
2023-09-27
2023-09-25
2023-09-20