องค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา : www.tambonnaklang.go.th

 
 
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 
 
ข้อมูลของท่านจะถูกเก็บรักษาเป็นความลับ

กรุณาใส่ให้ครบตามที่เครื่องหมาย
* ระบ
ผู้ถูกกล่าวหา/ผู้ถูกร้อง
โทรศัพท์
รายละเอียดของผู้กล่าวหา/ผู้ถูกร้อง
*
ผู้กล่าวหา/ผู้ร้อง
*
โทรศัพท์
Email