องค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา : www.tambonnaklang.go.th

 
 
งานกิจการสภา
ข้อมูลทั้งหมด 97 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
81 เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง สมัยสามัญที่ ๓/ ๒๕๕๙ [ 27 ก.ค. 2559 ]155
82 เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง สมัยสามัญ สมัยที่ ๒/ ๒๕๕๙ [ 25 เม.ย. 2559 ]150
83 เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง สมัยสามัญที่ ๒/ ๒๕๕๙ [ 25 เม.ย. 2559 ]165
84 กำหนดสมัยประชุมสมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙ [ 9 ก.พ. 2559 ]151
85 กำหนดสมัยประชุมสมัยสามัญประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙ [ 9 ก.พ. 2559 ]156
86 เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง สมัยสามัญ สมัยที่ ๑/ ๒๕๕๙ [ 28 ม.ค. 2559 ]140
87 เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง สมัยสามัญที่ ๑/ ๒๕๕๙ [ 28 ม.ค. 2559 ]156
88 เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง สมัยสามัญที่ ๔/ ๒๕๕๘ [ 30 ต.ค. 2558 ]156
89 เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง สมัยสามัญที่ ๓/ ๒๕๕๘ [ 28 ก.ค. 2558 ]167
90 เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง สมัยสามัญที่ ๒/ ๒๕๕๘ [ 27 เม.ย. 2558 ]154
91 เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง สมัยสามัญที่ ๑/ ๒๕๕๘ [ 27 ม.ค. 2558 ]155
92 กำหนดสมัยประชุม สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘ [ 8 ม.ค. 2558 ]162
93 เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง สมัยสามัญที่ ๔/ ๒๕๕๗ [ 29 ต.ค. 2557 ]161
94 เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง สมัยสามัญที่ ๓/ ๒๕๕๗ [ 1 ส.ค. 2557 ]160
95 เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง สมัยสามัญที่ ๒/ ๒๕๕๗ [ 1 พ.ค. 2557 ]156
96 เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง สมัยสามัญที่ ๑/ ๒๕๕๗ [ 28 ม.ค. 2557 ]162
97 กำหนดสมัยประชุมสมัยสามัญประจำปี พ.ศ.๒๕๕๗ [ 9 ม.ค. 2557 ]156
 
|1|2|3|4หน้า 5