องค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา : www.tambonnaklang.go.th

 
 
งานกิจการสภา


กำหนดสมัยประชุม สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

กำหนดสมัยประชุม สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖
 
    วันที่ลงข่าว
: 9 ก.พ. 2566
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ