องค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา : www.tambonnaklang.go.th

 
 
วัฒนธรรม ประเพณี ศาสนาและภูมิปัญญาท้องถิ่น
ข้อมูลทั้งหมด 19 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ภูมิปัญญาด้านเกษตรกรรม (การปลูกผักหวานป่า) [ 13 ก.ค. 2565 ]258
2 ภูมิปัญญาสาขาอุตสาหกรรมและหัตถกรรม [ 13 ก.ค. 2565 ]229
3 ภูมิปัญญาสาขาอุตสาหกรรมและหัตถกรรม (การจักสานไม้ไผ่) [ 13 ก.ค. 2565 ]236
4 ภูมิปัญญาสาขาโภชนาการ (น้ำพริกปลาร้า) [ 13 ก.ค. 2565 ]180
5 ภูมิปัญญาสาขาอุตสาหกรรมและหัตถกรรม (การทำไม้กวาดดอกหญ้า) [ 13 ก.ค. 2565 ]238
6 ภูมิปัญญาสาขาแพทย์แผนไทย (นวดแผนโบราณ) [ 13 ก.ค. 2565 ]229
7 ประเพณีสู่ขวัญข้าว [ 13 ก.ค. 2565 ]174
8 แผ่นพับภูมิปัญญาท้องถิ่น [ 13 ก.ค. 2565 ]233
9 แผ่นพับภูมิปัญญาท้องถิ่น 2 [ 13 ก.ค. 2565 ]209
10 แผ่นพับภูมิปัญญาท้องถิ่น 3 [ 13 ก.ค. 2565 ]170
11 แผ่นพับภูมิปัญญาท้องถิ่น 4 [ 13 ก.ค. 2565 ]178
12 ฐานข้อมูลภูมิปัญญา 2565 [ 13 ก.ค. 2565 ]30
13 แผนที่ภูมิปัญญา [ 1 ส.ค. 2563 ]217
14 ข้อมูลทางศาสนา [ 1 ส.ค. 2563 ]177
15 ข้อมูลขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่น [ 1 ส.ค. 2563 ]233
16 แผ่นพับภูมิปัญญาท้องถิ่น 5 [ 1 ส.ค. 2563 ]295
17 ทะเบียนภูมิปัญญา/ปราชญ์ชาวบ้าน 2563 [ 1 เม.ย. 2563 ]201
18 ภูมิปัญญาสาขาแพทย์แผนไทย (นวดแผนโบราณ) [ 1 ส.ค. 2562 ]224
19 ภูมิปัญญาสาขาโภชนาการ (ขนมดอกจอก) [ 1 ส.ค. 2562 ]209