องค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา : www.tambonnaklang.go.th

 
 
งานวัฒนธรรม ประเพณี ศาสนาและภูมิปัญญาท้องถิ่น
ข้อมูลทั้งหมด 19 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การเผยแพร่ฐานข้อมูลภูมิปัญญา (REPORT ออกรายงานจากระบบ INFO) [ 31 มี.ค. 2566 ]6
2 ภูมิปัญญาด้านเกษตรกรรม (การปลูกผักหวานป่า) [ 10 มี.ค. 2566 ]282
3 ภูมิปัญญาสาขาอุตสาหกรรมและหัตถกรรม [ 10 มี.ค. 2566 ]250
4 ภูมิปัญญาสาขาอุตสาหกรรมและหัตถกรรม (การจักสานไม้ไผ่) [ 10 มี.ค. 2566 ]265
5 ภูมิปัญญาสาขาโภชนาการ (น้ำพริกปลาร้า) [ 10 มี.ค. 2566 ]199
6 ภูมิปัญญาสาขาอุตสาหกรรมและหัตถกรรม (การทำไม้กวาดดอกหญ้า) [ 10 มี.ค. 2566 ]268
7 ภูมิปัญญาสาขาแพทย์แผนไทย (นวดแผนโบราณ) [ 10 มี.ค. 2566 ]236
8 ภูมิปัญญาสาขาแพทย์แผนไทย (นวดแผนโบราณ) [ 10 มี.ค. 2566 ]249
9 ภูมิปัญญาสาขาโภชนาการ (ขนมดอกจอก) [ 10 มี.ค. 2566 ]225
10 ประเพณีสู่ขวัญข้าว [ 10 มี.ค. 2566 ]189
11 ทะเบียนภูมิปัญญา/ปราชญ์ชาวบ้าน 2566 [ 26 ธ.ค. 2565 ]214
12 แผ่นพับภูมิปัญญาท้องถิ่น [ 26 ธ.ค. 2565 ]322
13 แผ่นพับภูมิปัญญาท้องถิ่น 2 [ 26 ธ.ค. 2565 ]221
14 แผ่นพับภูมิปัญญาท้องถิ่น 3 [ 26 ธ.ค. 2565 ]183
15 แผ่นพับภูมิปัญญาท้องถิ่น 5 [ 26 ธ.ค. 2565 ]401
16 แผ่นพับภูมิปัญญาท้องถิ่น 4 [ 13 ก.ค. 2565 ]192
17 ฐานข้อมูลภูมิปัญญา 2565 [ 30 ธ.ค. 2564 ]41
18 แผนที่ภูมิปัญญา [ 1 ส.ค. 2563 ]229
19 ข้อมูลทางศาสนา [ 1 ส.ค. 2563 ]189