องค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา : www.tambonnaklang.go.th

 
 
วัฒนธรรม ประเพณี ศาสนาและภูมิปัญญาท้องถิ่น
ข้อมูลทั้งหมด 18 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ภูมิปัญญาด้านเกษตรกรรม [ 1 ส.ค. 2563 ]163
2 ภูมิปัญญาสาขาอุตสาหกรรมและหัตถกรรม [ 1 ส.ค. 2563 ]140
3 ภูมิปัญญาสาขาอุตสาหกรรมและหัตถกรรม (การจักสานไม้ไผ่) [ 1 ส.ค. 2563 ]129
4 ภูมิปัญญาสาขาโภชนาการ (น้ำพริกปลาร้า) [ 1 ส.ค. 2563 ]108
5 ภูมิปัญญาสาขาอุตสาหกรรมและหัตถกรรม (การทำไม้กวาดดอกหญ้า) [ 1 ส.ค. 2563 ]140
6 ภูมิปัญญาสาขาแพทย์แผนไทย (นวดแผนโบราณ) [ 1 ส.ค. 2563 ]128
7 แผนที่ภูมิปัญญา [ 1 ส.ค. 2563 ]128
8 ข้อมูลทางศาสนา [ 1 ส.ค. 2563 ]105
9 ข้อมูลขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่น [ 1 ส.ค. 2563 ]128
10 แผ่นพับภูมิปัญญาท้องถิ่น [ 1 ส.ค. 2563 ]132
11 แผ่นพับภูมิปัญญาท้องถิ่น 2 [ 1 ส.ค. 2563 ]122
12 แผ่นพับภูมิปัญญาท้องถิ่น 3 [ 1 ส.ค. 2563 ]102
13 แผ่นพับภูมิปัญญาท้องถิ่น 4 [ 1 ส.ค. 2563 ]113
14 แผ่นพับภูมิปัญญาท้องถิ่น 5 [ 1 ส.ค. 2563 ]124
15 ทะเบียนภูมิปัญญา/ปราชญ์ชาวบ้าน 2563 [ 1 เม.ย. 2563 ]121
16 ภูมิปัญญาสาขาแพทย์แผนไทย (นวดแผนโบราณ) [ 1 ส.ค. 2562 ]131
17 ภูมิปัญญาสาขาโภชนาการ (ขนมดอกจอก) [ 1 ส.ค. 2562 ]127
18 ประเพณีสู่ขวัญข้าว [ 1 ส.ค. 2562 ]107