องค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา : www.tambonnaklang.go.th

 
 
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ข้อมูลทั้งหมด 12 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานการกำกับติดตามการการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2565 (รอบ 6 เดือน) [ 12 เม.ย. 2565 ]94
2 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี 2565 [ 11 เม.ย. 2565 ]91
3 รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี 2564 (รอบ 12 เดือน) [ 8 เม.ย. 2565 ]140
4 การขยายกรอบเวลาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 5 ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) [ 21 มี.ค. 2565 ]89
5 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2564 (รอบ 6 เดือน) [ 14 พ.ค. 2564 ]82
6 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี 2564 [ 13 พ.ค. 2564 ]127
7 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2563 (รอบ 6 เดือน) [ 10 ก.ค. 2563 ]170
8 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี 2563 [ 1 มิ.ย. 2563 ]158
9 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี2562 [ 19 ต.ค. 2561 ]118
10 ประกาศแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) [ 3 ต.ค. 2561 ]92
11 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) [ 28 ก.ย. 2561 ]89
12 การแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารงาน [ 14 ก.พ. 2560 ]164