องค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา : www.tambonnaklang.go.th

 
 
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ข้อมูลทั้งหมด 20 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานป้องกันการทุจริตประจำปี พ.ศ. 2567 (รอบ 6 เดือนแรก) [ 10 เม.ย. 2567 ]22
2 แบบสรุปรายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันอาจคำนวณเป็นเงินได้ ปี 2566 [ 1 เม.ย. 2567 ]23
3 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานป้องกันการทุจริตประจำปี พ.ศ. 2566 (รอบ 12 เดือน) [ 2 ต.ค. 2566 ]27
4 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานป้องกันการทุจริตประจำปี 2566 (รอบ 6 เดือน) [ 5 เม.ย. 2566 ]64
5 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2565 (รอบ 12 เดือน) [ 25 พ.ย. 2565 ]64
6 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2566-2570 (จากระบบ e-PlanNACC) [ 4 ต.ค. 2565 ]78
7 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2566-2570 [ 3 ต.ค. 2565 ]116
8 ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. 2566-2570) [ 19 ส.ค. 2565 ]59
9 รายงานการกำกับติดตามการการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2565 (รอบ 6 เดือน) [ 12 เม.ย. 2565 ]151
10 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี 2565 [ 11 เม.ย. 2565 ]148
11 รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี 2564 (รอบ 12 เดือน) [ 8 เม.ย. 2565 ]199
12 การขยายกรอบเวลาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 5 ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ [ 21 มี.ค. 2565 ]148
13 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2564 (รอบ 6 เดือน) [ 14 พ.ค. 2564 ]135
14 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี 2564 [ 13 พ.ค. 2564 ]176
15 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2563 (รอบ 6 เดือน) [ 10 ก.ค. 2563 ]216
16 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี 2563 [ 1 มิ.ย. 2563 ]209
17 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี2562 [ 19 ต.ค. 2561 ]165
18 ประกาศแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) [ 3 ต.ค. 2561 ]145
19 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) [ 28 ก.ย. 2561 ]146
20 การแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารงาน [ 14 ก.พ. 2560 ]221