องค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา : www.tambonnaklang.go.th

 
 
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงาน Competency Inventory
ข้อมูลทั้งหมด 19 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 เจ้าพนักงานป้องกันและบลรรเทาสาธารณภัย (ปฏิบัติงาน-อาวุโส) [ 30 ก.ย. 2560 ]149
2 นายช่างเขียนแบบ [ 30 ก.ย. 2560 ]153
3 เจ้าพนักงานธุรการ(ปฏิบัติงาน-อาวุโส) [ 30 ก.ย. 2560 ]174
4 เจ้าพนักงานทะเบียน(ปฏิบัติงาน-อาวุโส) [ 30 ก.ย. 2560 ]156
5 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี [ 30 ก.ย. 2560 ]151
6 เจ้าพนักงานการคลัง [ 30 ก.ย. 2560 ]164
7 เจ้าพนักงานพัสดุ [ 30 ก.ย. 2560 ]166
8 เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ [ 30 ก.ย. 2560 ]188
9 เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์(ปฏิบัติงาน-อาวุโส) [ 30 ก.ย. 2560 ]191
10 เจ้าพนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยว(ปฏิบัติงาน-อาวุโส) [ 30 ก.ย. 2560 ]157
11 เจ้าพนักงานการเกษตร(ปฏิบัติงาน-อาวุโส) [ 30 ก.ย. 2560 ]162
12 เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน [ 30 ก.ย. 2560 ]165
13 เจ้าพนักงานสุขาภิบาล(ปฏิบัติงาน-อาวุโส) [ 30 ก.ย. 2560 ]163
14 นายช่างโยธา [ 30 ก.ย. 2560 ]159
15 นายช่างสำรวจ [ 30 ก.ย. 2560 ]148
16 นายช่างผังเมือง [ 30 ก.ย. 2560 ]213
17 เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน(ปฏิบัติงาน-อาวุโส) [ 30 ก.ย. 2560 ]164
18 เจ้าพนักงานศูนย์เยาวชน(ปฏิบัติงาน-อาวุโส) [ 30 ก.ย. 2560 ]153
19 เจ้าพนักงานเทศกิจ(ปฏิบัติงาน-อาวุโส) [ 30 ก.ย. 2560 ]210