องค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา : www.tambonnaklang.go.th

 
 
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงาน Competency Inventory
ข้อมูลทั้งหมด 19 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 เจ้าพนักงานป้องกันและบลรรเทาสาธารณภัย (ปฏิบัติงาน-อาวุโส) [ 30 ก.ย. 2560 ]115
2 นายช่างเขียนแบบ [ 30 ก.ย. 2560 ]113
3 เจ้าพนักงานธุรการ(ปฏิบัติงาน-อาวุโส) [ 30 ก.ย. 2560 ]133
4 เจ้าพนักงานทะเบียน(ปฏิบัติงาน-อาวุโส) [ 30 ก.ย. 2560 ]118
5 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี [ 30 ก.ย. 2560 ]116
6 เจ้าพนักงานการคลัง [ 30 ก.ย. 2560 ]116
7 เจ้าพนักงานพัสดุ [ 30 ก.ย. 2560 ]123
8 เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ [ 30 ก.ย. 2560 ]151
9 เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์(ปฏิบัติงาน-อาวุโส) [ 30 ก.ย. 2560 ]154
10 เจ้าพนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยว(ปฏิบัติงาน-อาวุโส) [ 30 ก.ย. 2560 ]119
11 เจ้าพนักงานการเกษตร(ปฏิบัติงาน-อาวุโส) [ 30 ก.ย. 2560 ]121
12 เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน [ 30 ก.ย. 2560 ]127
13 เจ้าพนักงานสุขาภิบาล(ปฏิบัติงาน-อาวุโส) [ 30 ก.ย. 2560 ]129
14 นายช่างโยธา [ 30 ก.ย. 2560 ]122
15 นายช่างสำรวจ [ 30 ก.ย. 2560 ]113
16 นายช่างผังเมือง [ 30 ก.ย. 2560 ]170
17 เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน(ปฏิบัติงาน-อาวุโส) [ 30 ก.ย. 2560 ]126
18 เจ้าพนักงานศูนย์เยาวชน(ปฏิบัติงาน-อาวุโส) [ 30 ก.ย. 2560 ]115
19 เจ้าพนักงานเทศกิจ(ปฏิบัติงาน-อาวุโส) [ 30 ก.ย. 2560 ]158