องค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา : www.tambonnaklang.go.th

 
 
แผนดำเนินการประจำปี
ข้อมูลทั้งหมด 11 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี 2565 (รอบ 6 เดือน) [ 17 เม.ย. 2565 ]85
2 แผนดำเนินงานประจำปี 2565 [ 4 ม.ค. 2565 ]85
3 แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 8 ต.ค. 2563 ]133
4 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี 2563 รอบ 6 เดือน [ 10 ก.ค. 2563 ]113
5 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2562 [ 1 มิ.ย. 2563 ]120
6 แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 1 พ.ย. 2562 ]135
7 บัญชีจำนวนครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 1 พ.ย. 2562 ]126
8 แบบ ผด.01 บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 1 พ.ย. 2562 ]117
9 แบบ ผด.01 บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 1 พ.ย. 2562 ]135
10 แผนการดำเนินงาน ประจดาปปีงบประมาณ พ.ศ.2561 [ 16 พ.ย. 2560 ]121
11 แผนดำเนินงาน56 [ 17 ส.ค. 2556 ]130