องค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา : www.tambonnaklang.go.th

 
 
แผนดำเนินการประจำปี
ข้อมูลทั้งหมด 15 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี 2567 (รอบ 6 เดือน) [ 3 เม.ย. 2567 ]27
2 แผนดำเนินงานประจำปี 2567 [ 4 ต.ค. 2566 ]24
3 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี 2566 (รอบ 6 เดือน) [ 3 เม.ย. 2566 ]63
4 แผนดำเนินงานประจำปี 2566 แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 1 [ 28 ก.พ. 2566 ]54
5 แผนดำเนินงานประจำปี 2566 [ 25 ต.ค. 2565 ]53
6 แผนดำเนินงานประจำปี 2565 [ 4 ม.ค. 2565 ]156
7 แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 8 ต.ค. 2563 ]224
8 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี 2563 รอบ 6 เดือน [ 10 ก.ค. 2563 ]181
9 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2562 [ 1 มิ.ย. 2563 ]183
10 แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 1 พ.ย. 2562 ]229
11 บัญชีจำนวนครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 1 พ.ย. 2562 ]215
12 แบบ ผด.01 บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 1 พ.ย. 2562 ]191
13 แบบ ผด.01 บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 1 พ.ย. 2562 ]225
14 แผนการดำเนินงาน ประจดาปปีงบประมาณ พ.ศ.2561 [ 16 พ.ย. 2560 ]189
15 แผนดำเนินงาน56 [ 17 ส.ค. 2556 ]208