องค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา : www.tambonnaklang.go.th

 
 
แผนดำเนินการประจำปี
ข้อมูลทั้งหมด 13 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี 2566 (รอบ 6 เดือน) [ 3 เม.ย. 2566 ]49
2 แผนดำเนินงานประจำปี 2566 แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 1 [ 28 ก.พ. 2566 ]42
3 แผนดำเนินงานประจำปี 2566 [ 25 ต.ค. 2565 ]40
4 แผนดำเนินงานประจำปี 2565 [ 4 ม.ค. 2565 ]144
5 แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 8 ต.ค. 2563 ]214
6 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี 2563 รอบ 6 เดือน [ 10 ก.ค. 2563 ]167
7 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2562 [ 1 มิ.ย. 2563 ]172
8 แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 1 พ.ย. 2562 ]216
9 บัญชีจำนวนครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 1 พ.ย. 2562 ]204
10 แบบ ผด.01 บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 1 พ.ย. 2562 ]176
11 แบบ ผด.01 บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 1 พ.ย. 2562 ]213
12 แผนการดำเนินงาน ประจดาปปีงบประมาณ พ.ศ.2561 [ 16 พ.ย. 2560 ]178
13 แผนดำเนินงาน56 [ 17 ส.ค. 2556 ]194