องค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา : www.tambonnaklang.go.th

 
 
คู่มือหรือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่


คู่มือปฏิบัติงานนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

คู่มือปฏิบัติงานนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
 
    วันที่ลงข่าว
: 3 ม.ค. 2566
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ