องค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา : www.tambonnaklang.go.th

 
 
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์


แนวทางปฏิบัติเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ และรับแจ้งการทุจริตคอรัปชั่น

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

แนวทางปฏิบัติเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ และรับแจ้งการทุจริตคอรัปชั่น
 
    วันที่ลงข่าว
: 9 ต.ค. 2561
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ