องค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา : www.tambonnaklang.go.th

 
 
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น


รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปี พ.ศ.2563

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปี พ.ศ.2563
 
    วันที่ลงข่าว
: 27 พ.ย. 2563
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ