องค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา : www.tambonnaklang.go.th

 
 
งานกิจการสภา
ข้อมูลทั้งหมด 107 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประชาสัมพันธ์กำหนดวันประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๒/ ๒๕๖๗ (ครั้งที่ ๑) [ 26 เม.ย. 2567 ]25
2 การเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ [ 17 เม.ย. 2567 ]27
3 ประชาสัมพันธ์กำหนดวันประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๑/ ๒๕๖๗ (ครั้งที่ ๒) [ 13 ก.พ. 2567 ]27
4 กำหนดสมัยประชุม สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ [ 12 ก.พ. 2567 ]25
5 ประชาสัมพันธ์กำหนดวันประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๑/ ๒๕๖๗ (ครั้งที่ ๑) [ 6 ก.พ. 2567 ]27
6 การเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ [ 31 ม.ค. 2567 ]30
7 ประชาสัมพันธ์กำหนดวันประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ [ 28 พ.ย. 2566 ]26
8 การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ [ 24 พ.ย. 2566 ]25
9 ประชาสัมพันธ์กำหนดวันประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๔/ ๒๕๖๖ (ครั้งที่ ๑) [ 7 พ.ย. 2566 ]28
10 การเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ [ 31 ต.ค. 2566 ]24
11 ประชาสัมพันธ์กำหนดวันประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๓/ ๒๕๖๖ (ครั้งที่ ๓) [ 23 ส.ค. 2566 ]48
12 ประชาสัมพันธ์กำหนดวันประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๓/ ๒๕๖๖ (ครั้งที่ ๒) [ 16 ส.ค. 2566 ]46
13 ขยายเวลาการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๖ [ 10 ส.ค. 2566 ]25
14 ประชาสัมพันธ์กำหนดวันประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๓/ ๒๕๖๖ (ครั้งที่ ๑) [ 27 ก.ค. 2566 ]45
15 การเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ [ 21 ก.ค. 2566 ]48
16 ประชาสัมพันธ์กำหนดวันประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๒/ ๒๕๖๖ (ครั้งที่ ๒) [ 12 พ.ค. 2566 ]68
17 ประชาสัมพันธ์กำหนดวันประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๒/ ๒๕๖๖ (ครั้งที่ ๑) [ 8 พ.ค. 2566 ]68
18 การเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ [ 28 เม.ย. 2566 ]74
19 กำหนดสมัยประชุม สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ [ 9 ก.พ. 2566 ]76
20 ประชาสัมพันธ์กำหนดวันประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๑/ ๒๕๖๖ (ครั้งที่ ๒) [ 9 ก.พ. 2566 ]77
21 ประชาสัมพันธ์กำหนดวันประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๑/ ๒๕๖๖ (ครั้งที่ ๑) [ 3 ก.พ. 2566 ]73
22 การเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ [ 30 ม.ค. 2566 ]68
23 ประชาสัมพันธ์กำหนดวันประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ [ 11 ม.ค. 2566 ]66
24 การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ [ 27 ธ.ค. 2565 ]66
25 ประชาสัมพันธ์กำหนดวันประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๔/ ๒๕๖๕ (ครั้งที่ ๑) [ 7 พ.ย. 2565 ]67
26 การเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง สมัยสามัญ สมัยที่ ๔/ ๒๕๖๕ [ 31 ต.ค. 2565 ]70
27 ประชาสัมพันธ์กำหนดวันประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ [ 14 ก.ย. 2565 ]71
28 การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ [ 13 ก.ย. 2565 ]105
29 ประชาสัมพันธ์กำหนดวันประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๓/ ๒๕๖๕ (ครั้งที่ ๓) [ 26 ส.ค. 2565 ]61
30 ประชาสัมพันธ์กำหนดวันประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๓/ ๒๕๖๕ (ครั้งที่ ๒) [ 22 ส.ค. 2565 ]59
31 ขยายเวลาการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ [ 9 ส.ค. 2565 ]94
32 ประชาสัมพันธ์กำหนดวันประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๓/ ๒๕๖๕ (ครั้งที่ ๑) [ 8 ส.ค. 2565 ]53
33 เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง สมัยสามัญ สมัยที่ ๓/ ๒๕๖๕ [ 27 ก.ค. 2565 ]98
34 ประชาสัมพันธ์กำหนดวันประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๒/ ๒๕๖๕ (ครั้งที่ ๓) [ 25 พ.ค. 2565 ]52
35 ประชาสัมพันธ์กำหนดวันประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๒/ ๒๕๖๕ (ครั้งที่ ๓) [ 25 พ.ค. 2565 ]47
36 ประชาสัมพันธ์กำหนดวันประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๒/ ๒๕๖๕ (ครั้งที่ ๒) [ 19 พ.ค. 2565 ]57
37 ขยายเวลาการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ [ 9 พ.ค. 2565 ]94
38 ประชาสัมพันธ์กำหนดวันประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๒/ ๒๕๖๕ (ครั้งที่ ๑) [ 6 พ.ค. 2565 ]49
39 เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง สมัยสามัญ สม้ยที่ ๒/ ๒๕๖๕ [ 25 เม.ย. 2565 ]91
40 ประชาสัมพันธ์กำหนดวันประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๑/ ๒๕๖๕ (ครั้งที่ ๓) [ 11 ก.พ. 2565 ]67
41 ประชาสัมพันธ์กำหนดวันประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๑/ ๒๕๖๕ (ครั้งที่ ๓) [ 11 ก.พ. 2565 ]53
42 ประชาสัมพันธ์กำหนดวันประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๑/ ๒๕๖๕ (ครั้งที่ ๒) [ 7 ก.พ. 2565 ]62
43 ประชาสัมพันธ์กำหนดวันประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๑/ ๒๕๖๕ (ครั้งที่ ๑) [ 26 ม.ค. 2565 ]62
44 เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง สมัยสามัญ สมัยที่ ๑/ ๒๕๖๕ [ 17 ม.ค. 2565 ]172
45 คำสั่งแต่งตั้งประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง [ 4 ม.ค. 2565 ]172
46 คำสั่งแต่งตั้งรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง [ 4 ม.ค. 2565 ]192
47 คำสั่งแต่งตั้งเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง [ 4 ม.ค. 2565 ]171
48 กำหนดสมัยประชุม สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ [ 4 ม.ค. 2565 ]200
49 ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง [ 29 ธ.ค. 2564 ]176
50 เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง สมัยสามัญ สมัยที่ ๓/ ๒๕๖๔ [ 7 ก.ค. 2564 ]181
51 เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง สมัยสามัญ สมัยที่ ๒/ ๒๕๖๔ [ 21 เม.ย. 2564 ]174
52 กำหนดสมัยประชุม สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ [ 11 ก.พ. 2564 ]180
53 เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง สมัยสามัญ สมัยที่ ๑/ ๒๕๖๔ [ 25 ม.ค. 2564 ]185
54 เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง สมัยสามัญ สมัยที่ ๔/ ๒๕๖๓ [ 30 ต.ค. 2563 ]209
55 เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง สมัยสามัญ สมัยที่ ๓/ ๒๕๖๓ [ 29 ก.ค. 2563 ]173
56 เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง สมัยสามัญ สมัยที่ ๒/ ๒๕๖๓ [ 19 พ.ค. 2563 ]176
57 กำหนดสมัยประชุมสมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ [ 13 ก.พ. 2563 ]172
58 เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง สมัยสามัญ สมัยที่ ๑/ ๒๕๖๓ [ 28 ม.ค. 2563 ]178
59 เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง สมัยสามัญ สมัยที่ ๔/ ๒๕๖๒ [ 31 ต.ค. 2562 ]168
60 เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง สมัยสามัญ สมัยที่ ๓/ ๒๕๖๒ [ 23 ก.ค. 2562 ]162
61 เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง สมัยสามัญ สมัยที่ ๒/ ๒๕๖๒ [ 23 เม.ย. 2562 ]168
62 เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง สมัยสามัญ สมัยที่ ๒/ ๒๕๖๒ [ 23 เม.ย. 2562 ]175
63 กำหนดสมัยประชุมสมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ [ 14 ก.พ. 2562 ]171
64 กำหนดสมัยประชุมสมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ [ 14 ก.พ. 2562 ]159
65 เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง สมัยสามัญ สมัยที่ ๑/ ๒๕๖๒ [ 28 ม.ค. 2562 ]155
66 เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง สมัยสามัญ สมัยที่ ๑/ ๒๕๖๒ [ 28 ม.ค. 2562 ]149
67 เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง สมัยสามัญ สมัยที่ ๔/ ๒๕๖๑ [ 31 ต.ค. 2561 ]155
68 เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง สมัยสามัญ สมัยที่ ๔/ ๒๕๖๑ [ 31 ต.ค. 2561 ]148
69 เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง สมัยสามัญ สมัยที่ ๓/ ๒๕๖๑ [ 23 ก.ค. 2561 ]155
70 เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง สมัยสามัญ สมัยที่ ๓/ ๒๕๖๑ [ 23 ก.ค. 2561 ]151
71 เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง สมัยสามัญ สมัยที่ ๒/ ๒๕๖๑ [ 25 เม.ย. 2561 ]155
72 เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง สมัยสามัญที่ ๒/ ๒๕๖๑ [ 25 เม.ย. 2561 ]156
73 เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง สมัยสามัญ สมัยที่ ๒/ ๒๕๖๑ [ 25 เม.ย. 2561 ]155
74 กำหนดสมัยประชุมสมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ [ 14 ก.พ. 2561 ]150
75 กำหนดสมัยประชุมสมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑ [ 14 ก.พ. 2561 ]153
76 เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง สมัยสามัญ สมัยที่ ๑/ ๒๕๖๑ [ 26 ม.ค. 2561 ]159
77 เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง สมัยสามัญที่ ๑/ ๒๕๖๑ [ 26 ม.ค. 2561 ]153
78 เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง สมัยสามัญ สมัยที่ ๔/ ๒๕๖๐ [ 31 ต.ค. 2560 ]158
79 เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง สมัยสามัญที่ ๔/ ๒๕๖๐ [ 31 ต.ค. 2560 ]192
80 เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง สมัยสามัญ สมัยที่ ๓/ ๒๕๖๐ [ 27 ก.ค. 2560 ]159
81 เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง สมัยสามัญที่ ๓/ ๒๕๖๐ [ 27 ก.ค. 2560 ]159
82 เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง สมัยสามัญ สมัยที่ ๒/ ๒๕๖๐ [ 26 เม.ย. 2560 ]157
83 เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง สมัยสามัญที่ ๒/ ๒๕๖๐ [ 26 เม.ย. 2560 ]157
84 กำหนดสมัยประชุมสมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ [ 10 ก.พ. 2560 ]159
85 กำหนดสมัยประชุมสมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ [ 10 ก.พ. 2560 ]151
86 เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง สมัยสามัญ สมัยที่ ๑/ ๒๕๖๐ [ 26 ม.ค. 2560 ]168
87 เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง สมัยสามัญที่ ๑/ ๒๕๖๐ [ 26 ม.ค. 2560 ]154
88 เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง สมัยสามัญ สมัยที่ ๔/ ๒๕๕๙ [ 31 ต.ค. 2559 ]165
89 เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง สมัยสามัญที่ ๔/ ๒๕๕๙ [ 31 ต.ค. 2559 ]153
90 เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง สมัยสามัญ สมัยที่ ๓/ ๒๕๕๙ [ 27 ก.ค. 2559 ]152
91 เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง สมัยสามัญที่ ๓/ ๒๕๕๙ [ 27 ก.ค. 2559 ]161
92 เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง สมัยสามัญ สมัยที่ ๒/ ๒๕๕๙ [ 25 เม.ย. 2559 ]158
93 เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง สมัยสามัญที่ ๒/ ๒๕๕๙ [ 25 เม.ย. 2559 ]173
94 กำหนดสมัยประชุมสมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙ [ 9 ก.พ. 2559 ]160
95 กำหนดสมัยประชุมสมัยสามัญประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙ [ 9 ก.พ. 2559 ]163
96 เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง สมัยสามัญ สมัยที่ ๑/ ๒๕๕๙ [ 28 ม.ค. 2559 ]147
97 เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง สมัยสามัญที่ ๑/ ๒๕๕๙ [ 28 ม.ค. 2559 ]163
98 เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง สมัยสามัญที่ ๔/ ๒๕๕๘ [ 30 ต.ค. 2558 ]163
99 เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง สมัยสามัญที่ ๓/ ๒๕๕๘ [ 28 ก.ค. 2558 ]174
100 เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง สมัยสามัญที่ ๒/ ๒๕๕๘ [ 27 เม.ย. 2558 ]161
101 เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง สมัยสามัญที่ ๑/ ๒๕๕๘ [ 27 ม.ค. 2558 ]163
102 กำหนดสมัยประชุม สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘ [ 8 ม.ค. 2558 ]169
103 เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง สมัยสามัญที่ ๔/ ๒๕๕๗ [ 29 ต.ค. 2557 ]169
104 เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง สมัยสามัญที่ ๓/ ๒๕๕๗ [ 1 ส.ค. 2557 ]167
105 เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง สมัยสามัญที่ ๒/ ๒๕๕๗ [ 1 พ.ค. 2557 ]163
106 เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง สมัยสามัญที่ ๑/ ๒๕๕๗ [ 28 ม.ค. 2557 ]169
107 กำหนดสมัยประชุมสมัยสามัญประจำปี พ.ศ.๒๕๕๗ [ 9 ม.ค. 2557 ]166