องค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา : www.tambonnaklang.go.th

 
 
งานกิจการสภา
ข้อมูลทั้งหมด 69 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ [ 13 ก.ย. 2565 ]33
2 ขยายเวลาการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ [ 9 ส.ค. 2565 ]30
3 เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง สมัยสามัญ สม้ยที่ ๓/ ๒๕๖๕ [ 27 ก.ค. 2565 ]32
4 ขยายเวลาการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ [ 9 พ.ค. 2565 ]34
5 เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง สมัยสามัญ สม้ยที่ ๒/ ๒๕๖๕ [ 25 เม.ย. 2565 ]31
6 เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง สมัยสามัญ สมัยที่ ๑/ ๒๕๖๕ [ 17 ม.ค. 2565 ]117
7 คำสั่งแต่งตั้งประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง [ 4 ม.ค. 2565 ]114
8 คำสั่งแต่งตั้งรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง [ 4 ม.ค. 2565 ]126
9 คำสั่งแต่งตั้งเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง [ 4 ม.ค. 2565 ]108
10 กำหนดสมัยประชุม สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ [ 4 ม.ค. 2565 ]122
11 ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง [ 29 ธ.ค. 2564 ]117
12 เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง สมัยสามัญ สมัยที่ ๓/ ๒๕๖๔ [ 7 ก.ค. 2564 ]119
13 เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง สมัยสามัญ สมัยที่ ๒/ ๒๕๖๔ [ 21 เม.ย. 2564 ]118
14 กำหนดสมัยประชุม สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ [ 11 ก.พ. 2564 ]119
15 เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง สมัยสามัญ สมัยที่ ๑/ ๒๕๖๔ [ 25 ม.ค. 2564 ]120
16 เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง สมัยสามัญ สมัยที่ ๔/ ๒๕๖๓ [ 30 ต.ค. 2563 ]125
17 เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง สมัยสามัญ สมัยที่ ๓/ ๒๕๖๓ [ 29 ก.ค. 2563 ]117
18 เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง สมัยสามัญ สมัยที่ ๒/ ๒๕๖๓ [ 19 พ.ค. 2563 ]116
19 กำหนดสมัยประชุมสมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ [ 13 ก.พ. 2563 ]112
20 เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง สมัยสามัญ สมัยที่ ๑/ ๒๕๖๓ [ 28 ม.ค. 2563 ]116
 
หน้า 1|2|3|4