องค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา : www.tambonnaklang.go.th

 
 
งานกิจการสภา
ข้อมูลทั้งหมด 97 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประชาสัมพันธ์กำหนดวันประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๓/ ๒๕๖๖ (ครั้งที่ ๓) [ 23 ส.ค. 2566 ]33
2 ประชาสัมพันธ์กำหนดวันประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๓/ ๒๕๖๖ (ครั้งที่ ๒) [ 16 ส.ค. 2566 ]33
3 ประชาสัมพันธ์กำหนดวันประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๓/ ๒๕๖๖ (ครั้งที่ ๒) [ 16 ส.ค. 2566 ]31
4 ประชาสัมพันธ์กำหนดวันประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๓/ ๒๕๖๖ (ครั้งที่ ๑) [ 27 ก.ค. 2566 ]33
5 การเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ [ 21 ก.ค. 2566 ]33
6 ประชาสัมพันธ์กำหนดวันประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๒/ ๒๕๖๖ (ครั้งที่ ๒) [ 12 พ.ค. 2566 ]58
7 ประชาสัมพันธ์กำหนดวันประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๒/ ๒๕๖๖ (ครั้งที่ ๑) [ 8 พ.ค. 2566 ]51
8 การเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ [ 28 เม.ย. 2566 ]57
9 กำหนดสมัยประชุม สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ [ 9 ก.พ. 2566 ]61
10 ประชาสัมพันธ์กำหนดวันประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๑/ ๒๕๖๖ (ครั้งที่ ๒) [ 9 ก.พ. 2566 ]60
11 ประชาสัมพันธ์กำหนดวันประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๑/ ๒๕๖๖ (ครั้งที่ ๑) [ 3 ก.พ. 2566 ]60
12 การเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ [ 30 ม.ค. 2566 ]57
13 ประชาสัมพันธ์กำหนดวันประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ [ 11 ม.ค. 2566 ]54
14 การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ [ 27 ธ.ค. 2565 ]55
15 ประชาสัมพันธ์กำหนดวันประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๔/ ๒๕๖๕ (ครั้งที่ ๑) [ 7 พ.ย. 2565 ]56
16 การเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง สมัยสามัญ สมัยที่ ๔/ ๒๕๖๕ [ 31 ต.ค. 2565 ]55
17 ประชาสัมพันธ์กำหนดวันประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ [ 14 ก.ย. 2565 ]54
18 การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ [ 13 ก.ย. 2565 ]94
19 ประชาสัมพันธ์กำหนดวันประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๓/ ๒๕๖๕ (ครั้งที่ ๓) [ 26 ส.ค. 2565 ]48
20 ประชาสัมพันธ์กำหนดวันประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๓/ ๒๕๖๕ (ครั้งที่ ๒) [ 22 ส.ค. 2565 ]48
 
หน้า 1|2|3|4|5