องค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา : www.tambonnaklang.go.th

 
 
งานกิจการสภา
ข้อมูลทั้งหมด 72 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ [ 30 ม.ค. 2566 ]5
2 การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ [ 27 ธ.ค. 2565 ]10
3 การเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง สมัยสามัญ สมัยที่ ๔/ ๒๕๖๕ [ 31 ต.ค. 2565 ]11
4 การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ [ 13 ก.ย. 2565 ]54
5 ขยายเวลาการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ [ 9 ส.ค. 2565 ]52
6 เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง สมัยสามัญ สมัยที่ ๓/ ๒๕๖๕ [ 27 ก.ค. 2565 ]54
7 ขยายเวลาการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ [ 9 พ.ค. 2565 ]56
8 เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง สมัยสามัญ สม้ยที่ ๒/ ๒๕๖๕ [ 25 เม.ย. 2565 ]54
9 เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง สมัยสามัญ สมัยที่ ๑/ ๒๕๖๕ [ 17 ม.ค. 2565 ]137
10 คำสั่งแต่งตั้งประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง [ 4 ม.ค. 2565 ]137
11 คำสั่งแต่งตั้งรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง [ 4 ม.ค. 2565 ]152
12 คำสั่งแต่งตั้งเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง [ 4 ม.ค. 2565 ]129
13 กำหนดสมัยประชุม สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ [ 4 ม.ค. 2565 ]163
14 ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง [ 29 ธ.ค. 2564 ]142
15 เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง สมัยสามัญ สมัยที่ ๓/ ๒๕๖๔ [ 7 ก.ค. 2564 ]139
16 เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง สมัยสามัญ สมัยที่ ๒/ ๒๕๖๔ [ 21 เม.ย. 2564 ]140
17 กำหนดสมัยประชุม สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ [ 11 ก.พ. 2564 ]142
18 เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง สมัยสามัญ สมัยที่ ๑/ ๒๕๖๔ [ 25 ม.ค. 2564 ]143
19 เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง สมัยสามัญ สมัยที่ ๔/ ๒๕๖๓ [ 30 ต.ค. 2563 ]169
20 เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง สมัยสามัญ สมัยที่ ๓/ ๒๕๖๓ [ 29 ก.ค. 2563 ]139
 
หน้า 1|2|3|4