องค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา : www.tambonnaklang.go.th

 
 
งานกิจการสภา
ข้อมูลทั้งหมด 97 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
21 ขยายเวลาการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ [ 9 ส.ค. 2565 ]90
22 ประชาสัมพันธ์กำหนดวันประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๓/ ๒๕๖๕ (ครั้งที่ ๑) [ 8 ส.ค. 2565 ]49
23 เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง สมัยสามัญ สมัยที่ ๓/ ๒๕๖๕ [ 27 ก.ค. 2565 ]94
24 ประชาสัมพันธ์กำหนดวันประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๒/ ๒๕๖๕ (ครั้งที่ ๓) [ 25 พ.ค. 2565 ]47
25 ประชาสัมพันธ์กำหนดวันประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๒/ ๒๕๖๕ (ครั้งที่ ๓) [ 25 พ.ค. 2565 ]43
26 ประชาสัมพันธ์กำหนดวันประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๒/ ๒๕๖๕ (ครั้งที่ ๒) [ 19 พ.ค. 2565 ]52
27 ขยายเวลาการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ [ 9 พ.ค. 2565 ]88
28 ประชาสัมพันธ์กำหนดวันประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๒/ ๒๕๖๕ (ครั้งที่ ๑) [ 6 พ.ค. 2565 ]43
29 เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง สมัยสามัญ สม้ยที่ ๒/ ๒๕๖๕ [ 25 เม.ย. 2565 ]87
30 ประชาสัมพันธ์กำหนดวันประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๑/ ๒๕๖๕ (ครั้งที่ ๓) [ 11 ก.พ. 2565 ]62
31 ประชาสัมพันธ์กำหนดวันประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๑/ ๒๕๖๕ (ครั้งที่ ๓) [ 11 ก.พ. 2565 ]47
32 ประชาสัมพันธ์กำหนดวันประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๑/ ๒๕๖๕ (ครั้งที่ ๒) [ 7 ก.พ. 2565 ]55
33 ประชาสัมพันธ์กำหนดวันประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๑/ ๒๕๖๕ (ครั้งที่ ๑) [ 26 ม.ค. 2565 ]55
34 เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง สมัยสามัญ สมัยที่ ๑/ ๒๕๖๕ [ 17 ม.ค. 2565 ]166
35 คำสั่งแต่งตั้งประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง [ 4 ม.ค. 2565 ]166
36 คำสั่งแต่งตั้งรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง [ 4 ม.ค. 2565 ]185
37 คำสั่งแต่งตั้งเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง [ 4 ม.ค. 2565 ]163
38 กำหนดสมัยประชุม สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ [ 4 ม.ค. 2565 ]195
39 ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง [ 29 ธ.ค. 2564 ]170
40 เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง สมัยสามัญ สมัยที่ ๓/ ๒๕๖๔ [ 7 ก.ค. 2564 ]173
 
|1หน้า 2|3|4|5