องค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา : www.tambonnaklang.go.th

 
 
งานกิจการสภา
ข้อมูลทั้งหมด 97 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
41 เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง สมัยสามัญ สมัยที่ ๒/ ๒๕๖๔ [ 21 เม.ย. 2564 ]168
42 กำหนดสมัยประชุม สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ [ 11 ก.พ. 2564 ]174
43 เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง สมัยสามัญ สมัยที่ ๑/ ๒๕๖๔ [ 25 ม.ค. 2564 ]178
44 เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง สมัยสามัญ สมัยที่ ๔/ ๒๕๖๓ [ 30 ต.ค. 2563 ]203
45 เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง สมัยสามัญ สมัยที่ ๓/ ๒๕๖๓ [ 29 ก.ค. 2563 ]167
46 เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง สมัยสามัญ สมัยที่ ๒/ ๒๕๖๓ [ 19 พ.ค. 2563 ]169
47 กำหนดสมัยประชุมสมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ [ 13 ก.พ. 2563 ]166
48 เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง สมัยสามัญ สมัยที่ ๑/ ๒๕๖๓ [ 28 ม.ค. 2563 ]170
49 เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง สมัยสามัญ สมัยที่ ๔/ ๒๕๖๒ [ 31 ต.ค. 2562 ]158
50 เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง สมัยสามัญ สมัยที่ ๓/ ๒๕๖๒ [ 23 ก.ค. 2562 ]156
51 เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง สมัยสามัญ สมัยที่ ๒/ ๒๕๖๒ [ 23 เม.ย. 2562 ]160
52 เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง สมัยสามัญ สมัยที่ ๒/ ๒๕๖๒ [ 23 เม.ย. 2562 ]167
53 กำหนดสมัยประชุมสมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ [ 14 ก.พ. 2562 ]164
54 กำหนดสมัยประชุมสมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ [ 14 ก.พ. 2562 ]153
55 เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง สมัยสามัญ สมัยที่ ๑/ ๒๕๖๒ [ 28 ม.ค. 2562 ]148
56 เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง สมัยสามัญ สมัยที่ ๑/ ๒๕๖๒ [ 28 ม.ค. 2562 ]143
57 เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง สมัยสามัญ สมัยที่ ๔/ ๒๕๖๑ [ 31 ต.ค. 2561 ]147
58 เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง สมัยสามัญ สมัยที่ ๔/ ๒๕๖๑ [ 31 ต.ค. 2561 ]142
59 เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง สมัยสามัญ สมัยที่ ๓/ ๒๕๖๑ [ 23 ก.ค. 2561 ]149
60 เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง สมัยสามัญ สมัยที่ ๓/ ๒๕๖๑ [ 23 ก.ค. 2561 ]145
 
|1|2หน้า 3|4|5