องค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา : www.tambonnaklang.go.th

 
 
รายงานการประชุม
ข้อมูลทั้งหมด 129 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง สมัยสามัญ สมัยที่ ๑/ ๒๕๖๗ (ครั้งที่ ๒) [ 3 พ.ค. 2567 ]29
2 การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง สมัยสามัญ สมัยที่ ๑/ ๒๕๖๗ (ครั้งที่ ๑) [ 3 พ.ค. 2567 ]33
3 การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ [ 12 ก.พ. 2567 ]23
4 การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง สมัยสามัญ สมัยที่ ๔/ ๒๕๖๖ (ครั้งที่ ๑) [ 12 ก.พ. 2567 ]25
5 การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง สมัยสามัญ สมัยที่ ๓/ ๒๕๖๖ (ครั้งที่ ๓) [ 13 พ.ย. 2566 ]24
6 การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง สมัยสามัญ สมัยที่ ๓/ ๒๕๖๖ (ครั้งที่ ๒) [ 29 ส.ค. 2566 ]27
7 การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง สมัยสามัญ สมัยที่ ๓/ ๒๕๖๖ (ครั้งที่ ๑) [ 18 ส.ค. 2566 ]30
8 การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง สมัยสามัญ สมัยที่ ๒/ ๒๕๖๖ (ครั้งที่ ๑) [ 8 ส.ค. 2566 ]22
9 การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง สมัยสามัญ สมัยที่ ๒/ ๒๕๖๖ (ครั้งที่ ๒) [ 8 ส.ค. 2566 ]29
10 การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง สมัยสามัญ สมัยที่ ๑/ ๒๕๖๖ (ครั้งที่ ๑) [ 12 พ.ค. 2566 ]30
11 การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง สมัยสามัญ สมัยที่ ๑/ ๒๕๖๖ (ครั้งที่ ๒) [ 12 พ.ค. 2566 ]29
12 การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ [ 9 ก.พ. 2566 ]27
13 การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง สมัยสามัญ สมัยที่ ๔/ ๒๕๖๕ (ครั้งที่ ๑) [ 17 ม.ค. 2566 ]72
14 การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ [ 11 พ.ย. 2565 ]79
15 การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง สมัยสามัญ สมัยที่ ๓/ ๒๕๖๕ (ครั้งที่ ๓) [ 19 ก.ย. 2565 ]83
16 การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง สมัยสามัญ สมัยที่ ๓/ ๒๕๖๕ (ครั้งที่ ๒) [ 30 ส.ค. 2565 ]80
17 การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง สมัยสามัญ สมัยที่ ๓/ ๒๕๖๕ (ครั้งที่ ๑) [ 25 ส.ค. 2565 ]80
18 การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง สมัยสามัญ สมัยที่ ๒/ ๒๕๖๕ (ครั้งที่ ๒) [ 15 ส.ค. 2565 ]89
19 การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง สมัยสามัญ สมัยที่ ๒/ ๒๕๖๕ (ครั้งที่ ๓) [ 15 ส.ค. 2565 ]82
20 การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง สมัยสามัญ สมัยที่ ๒/ ๒๕๖๕ (ครั้งที่ ๑) [ 25 พ.ค. 2565 ]116
21 การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง สมัยสามัญ สมัยที่ ๑/ ๒๕๖๕ (ครั้งที่ ๒) [ 12 พ.ค. 2565 ]110
22 การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง สมัยสามัญ สมัยที่ ๑/ ๒๕๖๕ (ครั้งที่ ๓) [ 12 พ.ค. 2565 ]112
23 การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง สมัยสามัญ สมัยที่ ๑/ ๒๕๖๕ (ครั้งที่ ๑) [ 11 ก.พ. 2565 ]25
24 การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง ครั้งแรก [ 1 ก.พ. 2565 ]200
25 การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง สมัยสามัญ สมัยที่ ๓/๒๕๖๔ (ครั้งที่ ๓) [ 1 ต.ค. 2564 ]177
26 การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง สมัยสามัญ สมัยที่ ๓/๒๕๖๔ (ครั้งที่ ๒) [ 10 ส.ค. 2564 ]167
27 การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง สมัยสามัญ สมัยที่ ๓/๒๕๖๔ (ครั้งที่ ๑) [ 10 ส.ค. 2564 ]191
28 การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง สมัยสามัญ สมัยที่ ๒/๒๕๖๔ [ 1 ส.ค. 2564 ]153
29 การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง สมัยสามัญ สมัยที่ ๑/๒๕๖๔ (ครั้งที่ ๒) [ 21 พ.ค. 2564 ]187
30 การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง สมัยสามัญ สมัยที่ ๑/๒๕๖๔ (ครั้งที่ ๑) [ 2 มี.ค. 2564 ]203
31 การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง สมัยสามัญ สมัยที่ ๔/๒๕๖๓ (ครั้งที่ ๑) [ 11 ก.พ. 2564 ]208
32 การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง สมัยสามัญ สมัยที่ ๔/๒๕๖๓ (ครั้งที่ ๒) [ 11 ก.พ. 2564 ]205
33 การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง สมัยสามัญ สมัยที่ ๓/๒๕๖๓ (ครั้งที่ ๓) [ 12 พ.ย. 2563 ]183
34 การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง สมัยสามัญ สมัยที่ ๓/ ๒๕๖๓ (ครั้งที่ ๒) [ 27 ส.ค. 2563 ]204
35 การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง สมัยสามัญ สมัยที่ ๓/ ๒๕๖๓ (ครั้งที่ ๑) [ 21 ส.ค. 2563 ]194
36 การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง สมัยสามัญ สมัยที่ ๒/ ๒๕๖๓ [ 13 ส.ค. 2563 ]195
37 การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง สมัยสามัญ สมัยที่ ๑/ ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๓ [ 28 พ.ค. 2563 ]195
38 การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง สมัยสามัญ สมัยที่ ๑/ ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๒ [ 26 ก.พ. 2563 ]153
39 การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง สมัยสามัญ สมัยที่ ๔/ ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๒ [ 20 ก.พ. 2563 ]206
40 การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง สมัยสามัญ สมัยที่ ๑/ ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๑ [ 20 ก.พ. 2563 ]191
41 การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง สมัยสามัญ สมัยที่ ๔/ ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๑ [ 29 พ.ย. 2562 ]144
42 การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง สมัยสามัญ สมัยที่ ๓/ ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๓ [ 15 พ.ย. 2562 ]144
43 การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง สมัยสามัญ สมัยที่ ๓/ ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๑ [ 29 ส.ค. 2562 ]174
44 การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง สมัยสามัญ สมัยที่ ๓/ ๒๕๖๒ (ครั้งที่ ๒) [ 29 ส.ค. 2562 ]44
45 การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑/ ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๑ [ 14 ส.ค. 2562 ]144
46 การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑/ ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๒ [ 14 ส.ค. 2562 ]139
47 การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง สมัยสามัญ สมัยที่ ๒/ ๒๕๖๒ [ 14 มิ.ย. 2562 ]139
48 การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง สมัยสามัญ สมัยที่ ๒/๒๕๖๒ [ 30 พ.ค. 2562 ]134
49 การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง สมัยสามัญ สมัยที่ ๑/ ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๒ [ 14 พ.ค. 2562 ]176
50 การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง สมัยสามัญ สมัยที่ ๑/๒๕๖๒ ครั้งที่ ๒ [ 17 เม.ย. 2562 ]147
51 การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง สมัยสามัญ สมัยที่ ๑/ ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๑ [ 28 ก.พ. 2562 ]148
52 การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง สมัยสามัญ สมัยที่ ๑/๒๕๖๒ ครั้งที่ ๑ [ 20 ก.พ. 2562 ]139
53 การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง สมัยสามัญ สมัยที่ ๔/ ๒๕๖๑ [ 14 ก.พ. 2562 ]130
54 การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง สมัยสามัญ สมัยที่ ๔/๒๕๖๑ [ 19 ธ.ค. 2561 ]157
55 การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง สมัยสามัญ สมัยที่ ๓/ ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๓ [ 14 พ.ย. 2561 ]176
56 การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง สมัยสามัญ สมัยที่ ๓/๒๕๖๑ ครั้งที่ ๓ [ 21 ก.ย. 2561 ]181
57 การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง สมัยสามัญ สมัยที่ ๓/ ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๒ [ 15 ส.ค. 2561 ]137
58 การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง สมัยสามัญ สมัยที่ ๓/๒๕๖๑ ครั้งที่ ๒ [ 13 ส.ค. 2561 ]141
59 การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง สมัยสามัญ สมัยที่ ๓/ ๒๕๖๑ [ 10 ส.ค. 2561 ]132
60 การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง สมัยสามัญ สมัยที่ ๓/๒๕๖๑ ครั้งที่ ๑ [ 7 ส.ค. 2561 ]139
61 การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง สมัยสามัญ สมัยที่ ๒/ ๒๕๖๑ [ 3 ส.ค. 2561 ]147
62 การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง สมัยสามัญ สมัยที่ ๒/๒๕๖๑ [ 5 ก.ค. 2561 ]193
63 การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑/ ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๒ [ 3 พ.ค. 2561 ]140
64 การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑/ ๒๕๖๑ [ 3 พ.ค. 2561 ]126
65 การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑/๒๕๖๑ ครั้งที่ ๒ [ 27 เม.ย. 2561 ]177
66 การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑/๒๕๖๑ [ 27 เม.ย. 2561 ]133
67 การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑/๒๕๖๑ ครั้งที่ ๑ [ 9 เม.ย. 2561 ]138
68 การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง สมัยสามัญ สมัยที่ ๑/ ๒๕๖๑ [ 5 เม.ย. 2561 ]145
69 การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง สมัยสามัญ สมัยที่ ๑/๒๕๖๑ [ 30 มี.ค. 2561 ]138
70 การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง สมัยสามัญ สมัยที่ ๔/ ๒๕๖๐ [ 14 ก.พ. 2561 ]148
71 การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง สมัยสามัญ สมัยที่ ๔/๒๕๖๐ [ 8 ก.พ. 2561 ]137
72 การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑/ ๒๕๖๐ ครั้งที่ ๓ [ 14 พ.ย. 2560 ]145
73 การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑/ ๒๕๖๐ ครั้งที่ ๒ [ 19 ต.ค. 2560 ]133
74 การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑/ ๒๕๖๐ ครั้งที่ ๑ [ 17 ต.ค. 2560 ]150
75 การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑/๒๕๖๐ ครั้งที่ ๓ [ 17 ต.ค. 2560 ]153
76 การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑/๒๕๖๐ ครั้งที่ ๒ [ 13 ต.ค. 2560 ]139
77 การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง สมัยสามัญ สมัยที่ ๓/ ๒๕๖๐ ครั้งที่ ๓ [ 12 ต.ค. 2560 ]142
78 การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑/๒๕๖๐ ครั้งที่ ๑ [ 10 ต.ค. 2560 ]186
79 การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง สมัยสามัญ สมัยที่ ๓/ ๒๕๖๐ ครั้งที่ ๒ [ 29 ส.ค. 2560 ]147
80 การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง สมัยสามัญ สมัยที่ ๓/๒๕๖๐ ครั้งที่ ๓ [ 24 ส.ค. 2560 ]151
81 การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง สมัยสามัญ สมัยที่ ๓/ ๒๕๖๐ [ 23 ส.ค. 2560 ]146
82 การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง สมัยสามัญ สมัยที่ ๓/๒๕๖๐ ครั้งที่ ๒ [ 21 ส.ค. 2560 ]144
83 การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง สมัยสามัญ สมัยที่ ๒/ ๒๕๖๐ ครั้งที่ ๒ [ 11 ส.ค. 2560 ]143
84 การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง สมัยสามัญ สมัยที่ ๓/๒๕๖๐ [ 7 ส.ค. 2560 ]149
85 การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง สมัยสามัญ สมัยที่ ๒/ ๒๕๖๐ [ 15 พ.ค. 2560 ]136
86 การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง สมัยสามัญ สมัยที่ ๑/ ๒๕๖๐ [ 9 พ.ค. 2560 ]138
87 การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง สมัยสามัญ สมัยที่ ๒/๒๕๖๐ ครั้งที่ ๒ [ 9 พ.ค. 2560 ]143
88 การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง สมัยสามัญ สมัยที่ ๒/๒๕๖๐ [ 3 พ.ค. 2560 ]140
89 การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒/ ๒๕๕๙ [ 10 ก.พ. 2560 ]140
90 การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง สมัยสามัญ สมัยที่ ๑/ ๒๕๖๐ [ 6 ก.พ. 2560 ]127
91 การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง สมัยสามัญ สมัยที่ ๔/ ๒๕๕๙ [ 30 พ.ย. 2559 ]144
92 การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง สมัยสามัญ สมัยที่ ๔/ ๒๕๕๙ [ 30 พ.ย. 2559 ]137
93 การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๙ [ 24 พ.ย. 2559 ]138
94 การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง สมัยสามัญ สมัยที่ ๓/ ๒๕๕๙ ครั้งที่ ๓ [ 15 พ.ย. 2559 ]144
95 การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง สมัยสามัญ สมัยที่ ๓/ ๒๕๕๙ ครั้งที่ ๓ [ 15 พ.ย. 2559 ]130
96 การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง สมัยสามัญ สมัยที่ ๓/ ๒๕๕๙ ครั้งที่ ๒ [ 30 ส.ค. 2559 ]143
97 การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง สมัยสามัญ สมัยที่ ๓/ ๒๕๕๙ ครั้งที่ ๒ [ 30 ส.ค. 2559 ]149
98 การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง สมัยสามัญ สมัยที่ ๓/ ๒๕๕๙ [ 19 ส.ค. 2559 ]157
99 การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง สมัยสามัญ สมัยที่ ๓/ ๒๕๕๙ [ 19 ส.ค. 2559 ]142
100 การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑/ ๒๕๕๙ [ 9 ส.ค. 2559 ]145
101 การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๙ [ 9 ส.ค. 2559 ]142
102 การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง สมัยสามัญ สมัยที่ ๒/ ๒๕๕๙ ครั้งที่ ๒ [ 29 มิ.ย. 2559 ]135
103 การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง สมัยสามัญ สมัยที่ ๒/ ๒๕๕๙ ครั้งที่ ๒ [ 29 มิ.ย. 2559 ]149
104 การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง สมัยสามัญ สมัยที่ ๒/ ๒๕๕๙ [ 12 พ.ค. 2559 ]204
105 การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง สมัยสามัญ สมัยที่ ๒/ ๒๕๕๙ [ 12 พ.ค. 2559 ]155
106 การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง สมัยสามัญ สมัยที่ ๑/ ๒๕๕๙ ครั้งที่ ๒ [ 3 พ.ค. 2559 ]138
107 การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง สมัยสามัญ สมัยที่ ๑/ ๒๕๕๙ ครั้งที่ ๒ [ 3 พ.ค. 2559 ]136
108 เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง สมัยสามัญที่ ๒/ ๒๕๕๙ [ 25 เม.ย. 2559 ]140
109 การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง สมัยสามัญ สมัยที่ ๑/ ๒๕๕๙ [ 29 ก.พ. 2559 ]135
110 การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง สมัยสามัญ สมัยที่ ๑/ ๒๕๕๙ [ 29 ก.พ. 2559 ]137
111 การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๘ [ 18 พ.ย. 2558 ]140
112 การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๕๘ [ 11 พ.ย. 2558 ]144
113 การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๓ ประจำปี ๒๕๕๘ [ 4 ก.ย. 2558 ]185
114 การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๘ [ 28 ส.ค. 2558 ]178
115 การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๕๘ [ 21 ส.ค. 2558 ]145
116 การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง สมัยวิสามัญ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๘ [ 1 ก.ค. 2558 ]188
117 การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๘ [ 19 พ.ค. 2558 ]187
118 การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง สมัยวิสามัญ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๘ [ 1 เม.ย. 2558 ]187
119 การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง สมัยสามัญ สมัยที่ ๑/ ๒๕๕๘ ครั้งที่ ๒ [ 2 มี.ค. 2558 ]139
120 การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๘ [ 11 ก.พ. 2558 ]185
121 การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง สมัยสามัญ สมัยที่ ๔/ ๒๕๕๗ ครั้งที่ ๒ [ 20 พ.ย. 2557 ]156
122 การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง สมัยสามัญ สมัยที่ ๔/ ๒๕๕๗ [ 15 พ.ย. 2557 ]139
123 การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง สมัยสามัญ สมัยที่ ๓/ ๒๕๕๗ ครั้งที่ ๓ [ 3 ต.ค. 2557 ]152
124 การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง สมัยสามัญ สมัยที่ ๓/ ๒๕๕๗ ครั้งที่ ๒ [ 30 ส.ค. 2557 ]158
125 การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง สมัยสามัญ สมัยที่ ๓/ ๒๕๕๗ [ 20 ส.ค. 2557 ]155
126 การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑/ ๒๕๕๗ [ 26 มิ.ย. 2557 ]162
127 การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง สมัยสามัญ สมัยที่ ๒/ ๒๕๕๗ [ 19 พ.ค. 2557 ]149
128 การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง สมัยสามัญ สมัยที่ ๑/ ๒๕๕๗ [ 10 ก.พ. 2557 ]151
129 ปิดประกาศรายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 [ 30 พ.ย. 542 ]142