องค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา : www.tambonnaklang.go.th

 
 
รายงานการประชุม
ข้อมูลทั้งหมด 116 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง สมัยวิสามัญ สม้ยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ [ 11 พ.ย. 2565 ]6
2 การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง สมัยสามัญ สมัยที่ ๓/ ๒๕๖๕ (ครั้งที่ ๓) [ 19 ก.ย. 2565 ]24
3 การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง สมัยสามัญ สมัยที่ ๓/ ๒๕๖๕ (ครั้งที่ ๒) [ 30 ส.ค. 2565 ]26
4 การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง สมัยสามัญ สมัยที่ ๓/ ๒๕๖๕ (ครั้งที่ ๑) [ 25 ส.ค. 2565 ]27
5 การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง สมัยสามัญ สมัยที่ ๒/ ๒๕๖๕ (ครั้งที่ ๒) [ 15 ส.ค. 2565 ]25
6 การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง สมัยสามัญ สมัยที่ ๒/ ๒๕๖๕ (ครั้งที่ ๓) [ 15 ส.ค. 2565 ]25
7 การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง สมัยสามัญ สมัยที่ ๒/ ๒๕๖๕ (ครั้งที่ ๑) [ 25 พ.ค. 2565 ]56
8 การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง สมัยสามัญ สมัยที่ ๑/ ๒๕๖๕ (ครั้งที่ ๒) [ 12 พ.ค. 2565 ]54
9 การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง สมัยสามัญ สมัยที่ ๑/ ๒๕๖๕ (ครั้งที่ ๓) [ 12 พ.ค. 2565 ]57
10 การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง สมัยสามัญ สมัยที่ ๑/ ๒๕๖๕ (ครั้งที่ ๑) [ 11 ก.พ. 2565 ]51
11 การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง ครั้งแรก [ 1 ก.พ. 2565 ]121
12 การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง สมัยสามัญ สมัยที่ ๓/๒๕๖๔ (ครั้งที่ ๓) [ 1 ต.ค. 2564 ]106
13 การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง สมัยสามัญ สมัยที่ ๓/๒๕๖๔ (ครั้งที่ ๒) [ 10 ส.ค. 2564 ]116
14 การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง สมัยสามัญ สมัยที่ ๓/๒๕๖๔ (ครั้งที่ ๑) [ 10 ส.ค. 2564 ]123
15 การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง สมัยสามัญ สมัยที่ ๒/๒๕๖๔ [ 1 ส.ค. 2564 ]104
16 การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง สมัยสามัญ สมัยที่ ๑/๒๕๖๔ (ครั้งที่ ๒) [ 21 พ.ค. 2564 ]126
17 การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง สมัยสามัญ สมัยที่ ๑/๒๕๖๔ (ครั้งที่ ๑) [ 2 มี.ค. 2564 ]136
18 การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง สมัยสามัญ สมัยที่ ๔/๒๕๖๓ (ครั้งที่ ๑) [ 11 ก.พ. 2564 ]134
19 การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง สมัยสามัญ สมัยที่ ๔/๒๕๖๓ (ครั้งที่ ๒) [ 11 ก.พ. 2564 ]134
20 การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง สมัยสามัญ สมัยที่ ๓/๒๕๖๓ (ครั้งที่ ๓) [ 12 พ.ย. 2563 ]122
 
หน้า 1|2|3|4|5|6