องค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา : www.tambonnaklang.go.th

 
 
จดหมายข่าว
ข้อมูลทั้งหมด 8 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 จดหมายข่าวงานจัดเก็บรายได้ ฉบับที่ 3 [ 2 เม.ย. 2561 ]177
2 จดหมายข่าวงานจัดเก็บรายได้ ฉบับที่ 2 [ 3 ม.ค. 2561 ]222
3 จดหมายข่าวงานจัดเก็บรายได้ [ 2 ต.ค. 2560 ]214
4 การยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีท้องถิ่น ประจำปี 2560 [ 4 ม.ค. 2560 ]177
5 ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการให้บริการประชาชน [ 3 ต.ค. 2559 ]210
6 การยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีท้องถิ่น ประจำปี 2559 [ 5 ม.ค. 2559 ]181
7 การบริการประชาชน อบต.นากลาง [ 5 ต.ค. 2558 ]192
8 ภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย [ 31 ธ.ค. 2557 ]188