องค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา : www.tambonnaklang.go.th

 
 
คู่มือหรือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
ข้อมูลทั้งหมด 6 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่องการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร [ 5 ม.ค. 2567 ]16
2 คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่องการลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ [ 5 ม.ค. 2567 ]16
3 คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ [ 5 ม.ค. 2567 ]18
4 คู่มือปฏิบัติงานนักวิเคราะห์นโยบายและแผน [ 3 ม.ค. 2566 ]59
5 คู่มือการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ [ 5 ต.ค. 2565 ]15
6 คู่มือปฏิบัติงาน เกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ [ 29 ต.ค. 2561 ]200