องค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา : www.tambonnaklang.go.th

 
 
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
ข้อมูลทั้งหมด 10 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แบบคำร้องขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพ [ 12 ธ.ค. 2562 ]114
2 แบบคำร้องขอลงทะเบียนเพื่อนรับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด [ 12 ธ.ค. 2562 ]138
3 แบบคำร้องเรื่องราวร้องทุกข์ [ 4 ม.ค. 2559 ]124
4 แบบคำขอข้อมูลข่าวสาร [ 4 ม.ค. 2559 ]118
5 คำขอใบรับรองการก่อสร้างอาคาร ข.6 [ 27 ส.ค. 2556 ]139
6 คำขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ข.1 [ 27 ส.ค. 2556 ]167
7 คำร้องถมดิน [ 27 ส.ค. 2556 ]145
8 หนังสือยินยอม [ 27 ส.ค. 2556 ]148
9 หนังสือยินยอมของเจ้าของที่ดิน [ 27 ส.ค. 2556 ]154
10 แบบคำร้องขอมีบัตรประจำตัวคนพิการ [ 12 ธ.ค. 762 ]141