องค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา : www.tambonnaklang.go.th

 
 
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
ข้อมูลทั้งหมด 10 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แบบคำร้องขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพ [ 12 ธ.ค. 2562 ]168
2 แบบคำร้องขอลงทะเบียนเพื่อนรับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด [ 12 ธ.ค. 2562 ]215
3 แบบคำร้องเรื่องราวร้องทุกข์ [ 4 ม.ค. 2559 ]181
4 แบบคำขอข้อมูลข่าวสาร [ 4 ม.ค. 2559 ]182
5 คำขอใบรับรองการก่อสร้างอาคาร ข.6 [ 27 ส.ค. 2556 ]218
6 คำขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ข.1 [ 27 ส.ค. 2556 ]254
7 คำร้องถมดิน [ 27 ส.ค. 2556 ]231
8 หนังสือยินยอม [ 27 ส.ค. 2556 ]222
9 หนังสือยินยอมของเจ้าของที่ดิน [ 27 ส.ค. 2556 ]234
10 แบบคำร้องขอมีบัตรประจำตัวคนพิการ [ 12 ธ.ค. 762 ]213