องค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา : www.tambonnaklang.go.th

 
 
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
ข้อมูลทั้งหมด 18 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แบบคำขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ หอพัก ห้องเช่า [ 31 ต.ค. 2566 ]12
2 แบบคำขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ เลี้ยงสัตว์ [ 31 ต.ค. 2566 ]11
3 แบบคำขอใบอนุญาตตั้งตลาด/ตลาดนัด [ 31 ต.ค. 2566 ]11
4 แบบคำขอใบอนุญาตเก็บขนและกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย [ 31 ต.ค. 2566 ]12
5 แบบคำขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ สะสมน้ำมัน/แก๊ส [ 31 ต.ค. 2566 ]15
6 แบบคำขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร [ 31 ต.ค. 2566 ]14
7 แบบคำขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ โรงงาน/อื่นๆ [ 31 ต.ค. 2566 ]14
8 แบบแจ้งการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง [ 4 ม.ค. 2565 ]4
9 แบบคำร้องขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพ [ 12 ธ.ค. 2562 ]190
10 แบบคำร้องขอลงทะเบียนเพื่อนรับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด [ 12 ธ.ค. 2562 ]229
11 แบบคำร้องเรื่องราวร้องทุกข์ [ 4 ม.ค. 2559 ]199
12 แบบคำขอข้อมูลข่าวสาร [ 4 ม.ค. 2559 ]197
13 คำขอใบรับรองการก่อสร้างอาคาร ข.6 [ 27 ส.ค. 2556 ]249
14 คำขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ข.1 [ 27 ส.ค. 2556 ]286
15 คำร้องถมดิน [ 27 ส.ค. 2556 ]249
16 หนังสือยินยอม [ 27 ส.ค. 2556 ]249
17 หนังสือยินยอมของเจ้าของที่ดิน [ 27 ส.ค. 2556 ]257
18 แบบคำร้องขอมีบัตรประจำตัวคนพิการ [ 12 ธ.ค. 762 ]228