องค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา : www.tambonnaklang.go.th

 
 
รายงานทางการเงิน
ข้อมูลทั้งหมด 40 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานการเงินประจำปี พร้อมกับรายงานผลการการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 5 ก.พ. 2567 ]19
2 รายงานการเงินประจำปี พร้อมกับรายงานผลการการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 8 มี.ค. 2566 ]55
3 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 14 ต.ค. 2564 ]159
4 ประกาศรายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 [ 15 ก.พ. 2564 ]196
5 งบแสดงสถานะการเงิน ณ 30 กันยายน 2564 [ 14 ต.ค. 2563 ]168
6 ปิดประกาศรายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 [ 20 ก.พ. 2563 ]193
7 ปิดประกาศรายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 [ 18 ม.ค. 2562 ]197
8 ปิดประกาศรายงานรับ-จ่ายเงินและงบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม 2561 [ 5 พ.ย. 2561 ]188
9 งบแสดงสถานะทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 [ 29 ต.ค. 2561 ]187
10 กระดาษทำการ งบแสดงสถานะทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 [ 29 ต.ค. 2561 ]214
11 งบแสดงสถานะทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 [ 29 ต.ค. 2561 ]221
12 งบทดลองหลังปิดบัญชี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 [ 29 ต.ค. 2561 ]195
13 หมายเหตุประกอบงบประมาณปีพ.ศ.2561 (1) [ 29 ต.ค. 2561 ]185
14 หมายเหตุประกอบงบประมาณปีพ.ศ.2561 (2) [ 29 ต.ค. 2561 ]193
15 รายงานทางการเงิน ณ วันที่ 30 เดือน เมษายน พ.ศ. 2558 [ 1 พ.ค. 2558 ]236
16 รายงาน รับ - จ่ายเงินสด ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2557 [ 8 ส.ค. 2557 ]196
17 รายงาน รับ - จ่ายเงินสด ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2557 [ 9 ก.ค. 2557 ]190
18 รายงาน รับ - จ่ายเงินสด ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2557 [ 18 มิ.ย. 2557 ]196
19 รายงาน รับ - จ่ายเงินสด ประจำเดือน เมษายน พ.ศ. 2557 [ 13 พ.ค. 2557 ]192
20 รายงาน รับ - จ่ายเงินสด ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. 2557 [ 11 เม.ย. 2557 ]192
 
หน้า 1|2