องค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา : www.tambonnaklang.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 87 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
41 ประชาสัมพันธ์โครงการครอบครัวช่อสะอาด ปี 2562 [ 5 ก.ย. 2562 ]157
42 เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง ตลาดชุมชนสามัคคี [ 1 ส.ค. 2562 ]175
43 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 2562 [ 3 มิ.ย. 2562 ]151
44 ประมวลจริยธรรมข้าราชการ [ 19 เม.ย. 2562 ]210
45 ทะเบียนภูมิปัญญา/ปราชญ์ชาวบ้าน [ 1 ก.พ. 2562 ]178
46 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตปี 2561 [ 29 ต.ค. 2561 ]198
47 แนวทางปฏิบัติเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ และรับแจ้งการทุจริตคอรัปชั่น [ 9 ต.ค. 2561 ]169
48 จดหมายข่าวฉบับที่ 3 การชำระภาษี [ 3 เม.ย. 2561 ]219
49 อนุสาวรีย์ท้าวสุนารีตำบลนากลาง [ 23 มี.ค. 2561 ]212
50 เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง สมัยสามัญที่ ๑/ ๒๕๖๑ [ 26 ม.ค. 2561 ]174
51 รายงานผลการแผนการดำเนินงานการท้องเที่ยว ประจำปี 2562 [ 20 ม.ค. 2561 ]166
52 ประชาสัมพันธ์โครงการรับชำระภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย นอกสถานที่ ประจำปี 2561 [ 3 ม.ค. 2561 ]181
53 เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง สมัยสามัญที่ ๔/ ๒๕๖๐ [ 31 ต.ค. 2560 ]184
54 รายงานแผนการดำเนินการส่งเสริมการท่องเทียว 2561 [ 30 ก.ย. 2560 ]166
55 ข้อบัญญัติงบประมาณ ประจำปี พ.ศ.2561 [ 29 ก.ย. 2560 ]159
56 โครงการเพาะเลี้ยงไส้เดือน [ 1 มิ.ย. 2560 ]226
57 เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง สมัยสามัญที่ ๒/ ๒๕๖๐ [ 26 เม.ย. 2560 ]198
58 ประชาสัมพันธ์โครงการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ ประจำปี 2560 (1) [ 21 ธ.ค. 2559 ]158
59 แผนการจัดซื้อ - จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2559 [ 15 ต.ค. 2559 ]187
60 รายงานแผนการส่งเสริมการท่องเทียว 2560 [ 30 ก.ย. 2559 ]145
 
|1|2หน้า 3|4|5