องค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา : www.tambonnaklang.go.th

 
 
ควบคุมภายใน
ข้อมูลทั้งหมด 13 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ปค.5 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (ระดับหน่วยงานของรัฐ) [ 15 ต.ค. 2563 ]125
2 ปค.4 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (ระดับหน่วยงาน) [ 15 ต.ค. 2563 ]126
3 ปค.1 หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (ระดับหน่วยงาน) [ 15 ต.ค. 2563 ]123
4 รายงานการควบคุมภายในปี 2563 [ 15 ต.ค. 2563 ]166
5 ปค.6 รายงานผลการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน [ 15 ต.ค. 2563 ]119
6 แบบ ปค.6 [ 5 พ.ย. 2561 ]164
7 แบบ ปค.5 [ 5 พ.ย. 2561 ]110
8 แบบ ปค.1 [ 5 พ.ย. 2561 ]151
9 แบบ ปค.4 [ 5 พ.ย. 2561 ]116
10 แบบ ปอ.3 2560 [ 8 ธ.ค. 2560 ]110
11 แบบ ปอ.2 2560 [ 8 ธ.ค. 2560 ]114
12 แบบ ปอ.1 2560 [ 8 ธ.ค. 2560 ]109
13 รายงานการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน พ.ศ.2560 [ 8 ธ.ค. 2560 ]151