องค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา : www.tambonnaklang.go.th

 
 
ควบคุมภายใน
ข้อมูลทั้งหมด 14 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 1 ธ.ค. 2566 ]19
2 ปค.5 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (ระดับหน่วยงานของรัฐ) [ 15 ต.ค. 2563 ]162
3 ปค.4 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (ระดับหน่วยงาน) [ 15 ต.ค. 2563 ]157
4 ปค.1 หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (ระดับหน่วยงาน) [ 15 ต.ค. 2563 ]161
5 รายงานการควบคุมภายในปี 2563 [ 15 ต.ค. 2563 ]204
6 ปค.6 รายงานผลการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน [ 15 ต.ค. 2563 ]153
7 แบบ ปค.6 [ 5 พ.ย. 2561 ]202
8 แบบ ปค.5 [ 5 พ.ย. 2561 ]146
9 แบบ ปค.1 [ 5 พ.ย. 2561 ]188
10 แบบ ปค.4 [ 5 พ.ย. 2561 ]156
11 แบบ ปอ.3 2560 [ 8 ธ.ค. 2560 ]146
12 แบบ ปอ.2 2560 [ 8 ธ.ค. 2560 ]159
13 แบบ ปอ.1 2560 [ 8 ธ.ค. 2560 ]143
14 รายงานการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน พ.ศ.2560 [ 8 ธ.ค. 2560 ]185