องค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา : www.tambonnaklang.go.th

 
 
มาตราการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
ข้อมูลทั้งหมด 12 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 นโยบายไม่รับของขวัญหรือของกำนัลจากการปฏิิบัติหน้าที่ [ 10 ก.พ. 2565 ]98
2 มาตราการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณ [ 1 มิ.ย. 2563 ]151
3 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วม [ 1 มิ.ย. 2563 ]111
4 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง [ 1 มิ.ย. 2563 ]153
5 มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ [ 1 มิ.ย. 2563 ]116
6 มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต [ 1 มิ.ย. 2563 ]111
7 มาตรการป้องกันการรับสินบน [ 1 มิ.ย. 2563 ]111
8 มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม [ 1 มิ.ย. 2563 ]147
9 มาตรการการใช้ดุลยพินิจ [ 30 ต.ค. 2562 ]101
10 มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจและการใช้อำนาจหน้าที่ [ 30 ต.ค. 2562 ]107
11 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร [ 11 ม.ค. 2562 ]108
12 มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรฯ [ 11 ม.ค. 2562 ]104