องค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา : www.tambonnaklang.go.th

 
 
มาตราการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
ข้อมูลทั้งหมด 13 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 มาตรการป้องกันการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ [ 12 ม.ค. 2566 ]42
2 นโยบายไม่รับของขวัญหรือของกำนัลจากการปฏิิบัติหน้าที่ [ 10 ก.พ. 2565 ]140
3 มาตราการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณ [ 1 มิ.ย. 2563 ]197
4 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วม [ 1 มิ.ย. 2563 ]156
5 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง [ 1 มิ.ย. 2563 ]199
6 มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ [ 1 มิ.ย. 2563 ]179
7 มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต [ 1 มิ.ย. 2563 ]168
8 มาตรการป้องกันการรับสินบน [ 1 มิ.ย. 2563 ]161
9 มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม [ 1 มิ.ย. 2563 ]198
10 มาตรการการใช้ดุลยพินิจ [ 30 ต.ค. 2562 ]151
11 มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจและการใช้อำนาจหน้าที่ [ 30 ต.ค. 2562 ]151
12 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร [ 11 ม.ค. 2562 ]155
13 มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรฯ [ 11 ม.ค. 2562 ]156