องค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา : www.tambonnaklang.go.th

 
 
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
ข้อมูลทั้งหมด 13 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน ประจำปี พ.ศ. 2566 [ 8 ม.ค. 2567 ]21
2 ผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 8 ม.ค. 2567 ]15
3 รายงานผลคะแนน ITA ปี 2566 [ 1 ก.ย. 2566 ]17
4 รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปี พ.ศ. 2566 รอบ6 เดือน [ 3 เม.ย. 2566 ]56
5 รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน ประจำปี พ.ศ. 2565 [ 9 ม.ค. 2566 ]53
6 รายงานผลคะแนน ITA ปี 2564 [ 31 มี.ค. 2565 ]124
7 รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 28 มี.ค. 2565 ]161
8 รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 2564 [ 31 ม.ค. 2565 ]146
9 รางานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานฯ ด้านการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ปี งปม.2564 [ 12 ม.ค. 2565 ]126
10 รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 20 เม.ย. 2564 ]156
11 ประกาศแผนปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัด ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 23 มี.ค. 2564 ]119
12 รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 2563 [ 3 ก.พ. 2564 ]168
13 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร [ 3 ก.พ. 2564 ]179