องค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา : www.tambonnaklang.go.th

 
 
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
ข้อมูลทั้งหมด 8 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานผลคะแนน ITA ปี 2564 [ 31 มี.ค. 2565 ]77
2 รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 28 มี.ค. 2565 ]105
3 รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 2564 [ 31 ม.ค. 2565 ]103
4 รางานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานฯ ด้านการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ปี งปม.2564 [ 12 ม.ค. 2565 ]83
5 รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 20 เม.ย. 2564 ]102
6 ประกาศแผนปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัด ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 23 มี.ค. 2564 ]77
7 รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 2563 [ 3 ก.พ. 2564 ]123
8 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร [ 3 ก.พ. 2564 ]119