องค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา : www.tambonnaklang.go.th

 
 
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
ข้อมูลทั้งหมด 10 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปี พ.ศ. 2566 [ 3 เม.ย. 2566 ]42
2 รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน ประจำปี พ.ศ. 2565 [ 9 ม.ค. 2566 ]42
3 รายงานผลคะแนน ITA ปี 2564 [ 31 มี.ค. 2565 ]112
4 รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 28 มี.ค. 2565 ]143
5 รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 2564 [ 31 ม.ค. 2565 ]137
6 รางานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานฯ ด้านการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ปี งปม.2564 [ 12 ม.ค. 2565 ]114
7 รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 20 เม.ย. 2564 ]141
8 ประกาศแผนปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัด ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 23 มี.ค. 2564 ]109
9 รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 2563 [ 3 ก.พ. 2564 ]157
10 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร [ 3 ก.พ. 2564 ]160