องค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา : www.tambonnaklang.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 233 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโบสถ์สันติ - บ้านนายช่วง หมู่ที่ 6 [ 15 มี.ค. 2566 ]4
2 ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจร ถนน คสล. สายโบสถ์สันติ - บ้านนายช่วง บ้านนาใหญ่พัฒนา หมู่ที่ 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 23 ก.พ. 2566 ]5
3 ตารางการเปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงผิวจราจร ถนน คสล. สายโบสถ์สันติ - บ้านนายช่วง บ้านนาใหญ่พัฒนา หมู่ที่ 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 22 ก.พ. 2566 ]4
4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองบอน [ 18 พ.ย. 2565 ]29
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนากลางพัฒนา - โสกแดง (ต่อจากถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม - นานายใหม่) บ้านนากลางพัฒนา หมู่ที่ 9 [ 14 พ.ย. 2565 ]29
6 ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองบอน หมู่ที่ 4 [ 27 ต.ค. 2565 ]36
7 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองบอน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) [ 27 ต.ค. 2565 ]36
8 ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนากลางพัฒนา - โสกแดง (ต่อจากถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม - นานายใหม่) บ้านนากลางพัฒนา หมู่ที่ 9 [ 20 ต.ค. 2565 ]44
9 ตารางการเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองบอน หมู่ที่ 4 [ 5 ต.ค. 2565 ]31
10 ประกาศ เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง ชื่อโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองบอน หมู่ที่ 4 [ 5 ต.ค. 2565 ]32
11 ตารางการเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนากลางพัฒนา - โสกแดง (ต่อจากถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม - นานายใหม่) บ้านนากลางพัฒนา หมู่ที่ 9 [ 20 ก.ย. 2565 ]34
12 ตารางการเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองบอน หมู่ที่ 4 [ 5 ส.ค. 2565 ]80
13 ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองบอน หมู่ที่ 4 [ 5 ส.ค. 2565 ]75
14 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนหินคลุก บริเวณสามแยกท่าดู่ ถึงหนองแก บ้านนากลางพัฒนา หมู่ที่ 9 [ 7 มิ.ย. 2565 ]92
15 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณถนนสายหนองน้ำสร้าง เชื่อมถนนสาย 290 บ้านนากลาง หมู่ที่ 5 [ 1 มิ.ย. 2565 ]107
16 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บริเวณเลียบคลองหลังวัดห้วยตะคร้อไปทางวงแหวนเลี่ยงเมือง สาย 290 บ้านห้วยตะคร้อ หมู่ที่ 3 [ 30 พ.ค. 2565 ]92
17 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนหินคลุก บริเวณถนนสายหนองบักโข่ง บ้านนาใหญ่ หมู่ที่ 2 [ 30 พ.ค. 2565 ]103
18 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนหินคลุก บริเวณถนนสายบึงธรรมรงค์ บ้านหนองบอน หมู่ที่ 4 [ 30 พ.ค. 2565 ]83
19 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณถนนสายบ้านต่ำเชื่อมถนนมิตรภาพ บ้านบุตาต้อง หมู่ที่ 7 [ 27 พ.ค. 2565 ]91
20 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนหินคลุก บริเวณสายทางไปลานนายน้อย บ้านนาใหญ่พัฒนา หมู่ที่ 6 [ 27 พ.ค. 2565 ]82
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12