องค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา : www.tambonnaklang.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 260 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนด้วยการแปรรูปเป็นพลังงานไฟฟ้าขององค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) [ 16 พ.ย. 2566 ]88
2 ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจร พร้อมวางท่อระบายน้ำ บริเวณ ถนนสายบ้านรองดาราพร ถึง บ้านนางบัวลี โวดสูงเนิน บ้านนากลางพัฒนา หมู่ที่ 9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 15 ก.ย. 2566 ]26
3 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงไหล่ทาง คสล. และบ่อพักน้ำ ถนนสายข้างฉางเกษตรกร ตำบลนากลาง บ้านนากลาง หมู่ที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) [ 14 ก.ย. 2566 ]27
4 ตารางเปิดเผยราคากลาง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงไหล่ทาง คสล. และบ่อพักน้ำ ถนนสายข้างฉางเกษตรกร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) [ 11 ก.ย. 2566 ]28
5 ประกาศการเปิดเผยราคากลางประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจร พร้อมวางท่อระบายน้ำ บริเวณถนนสายบ้านรองดาราพร ถึง บ้านนางบัวลี โวดสูงเนิน บ้านนากลางพัฒนา หมู่ที่ 9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 11 ก.ย. 2566 ]23
6 ประกวดราคาจ้างโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนด้วยการแปรรูปเป็นพลังงานไฟฟ้าขององค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) [ 7 ก.ย. 2566 ]141
7 ร่างประกวดราคาจ้างโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนด้วยการแปรรูปเป็นพลังงานไฟฟ้าขององค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) [ 31 ส.ค. 2566 ]153
8 ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงห้องทำงานของผู้บริหาร อบต.นากลาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 30 ส.ค. 2566 ]33
9 ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 30 ส.ค. 2566 ]23
10 ประกาศเปิดเผยราคากลางประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงห้องทำงานของผู้บริหาร อบต.นากลาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 29 ส.ค. 2566 ]20
11 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 29 ส.ค. 2566 ]22
12 ประกาศร่างประกวดราคาจ้างโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนด้วยการแปรรูปเป็นพลังงานไฟฟ้าของ องค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 21 ส.ค. 2566 ]151
13 ตารางการเปิดเผยราคากลางประกวดราคาจ้างโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนด้วยการแปรรูปเป็นพลังงานไฟฟ้าขององค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 15 ส.ค. 2566 ]68
14 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุ ครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ [ 5 ก.ค. 2566 ]36
15 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านต่ำ (ต่อ คสล. เดิม) บ้านบุตาต้อง หมู่ที่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) [ 21 มิ.ย. 2566 ]25
16 ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้านนายเริง บ้านนากลาง หมู่ที่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 13 มิ.ย. 2566 ]39
17 ตารางเปิดเผยราคากลาง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านต่ำ (ต่อ คสล.เดิม) บ้านบุตาต้อง หมู่ที่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) [ 12 มิ.ย. 2566 ]23
18 ตารางการเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้านนายเริง บ้านนากลาง หมู่ที่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 2 มิ.ย. 2566 ]22
19 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายข้างเต็นท์รถฝั่งสลักได บ้านหนองบอน หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) [ 22 พ.ค. 2566 ]31
20 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุ เสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ จำนวน 28 รายการ [ 22 พ.ค. 2566 ]40
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13