องค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา : www.tambonnaklang.go.th

 
 
บริหารงานบุคคล
ข้อมูลทั้งหมด 15 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานผลตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2566 (รอบ12เดือน) [ 22 ก.พ. 2567 ]31
2 แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ 31 ต.ค. 2566 ]50
3 แผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี (ปี 2567-2569) [ 31 ต.ค. 2566 ]10
4 รายงานผลตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2566 (รอบ6เดือนแรก) [ 4 เม.ย. 2566 ]57
5 นโยบายการบริหารงานบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 6 ม.ค. 2566 ]57
6 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 2565 [ 4 ต.ค. 2565 ]53
7 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ 2565 [ 3 มี.ค. 2565 ]168
8 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 5 ม.ค. 2565 ]166
9 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 2564 [ 4 ม.ค. 2565 ]156
10 แผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ.2564-2566 [ 1 พ.ย. 2563 ]193
11 แผนพัฒนาบุคลากร ปี 2563 [ 1 มิ.ย. 2563 ]188
12 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี พ.ศ. 2562 [ 1 มิ.ย. 2563 ]195
13 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทนัพยากรบุคคล [ 3 มิ.ย. 2562 ]183
14 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล [ 3 มิ.ย. 2562 ]185
15 แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2563 [ 30 พ.ย. 542 ]199